KOLEGIUM NAUKOWE: “Twierdza Modlin i Cytadela Warszawska w XIX wieku”


Kolegium naukowe pracowników merytorycznych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Bartłomiej Sokołowski z Działu Historii i Badań Naukowych przedstawi historię Twierdzy Modlin w XIX wieku. Jej przebudowę przez wojska napoleońskie, modernizację twierdzy w czasach Królestwa Polskiego, czy jej rola w powstaniu listopadowym. Jarosław Jaskólski i Katarzyna Skorupa- Malińska pracownicy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej opowiedzą jak wyglądało powstanie tej fortyfikacji, jakie miały miejsce przekształcenia i jakie pełniła zastosowanie w XIX wieku.

15 listopada 2022 roku, godzina 11.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa