Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości


W środę 20 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości. Prelekcję pt. Ochrona dóbr kultury na czas wojny i pokoju – II Protokół Konwencji Haskiej wygłosi kustosz Andrzej Kotecki.

Działania zbrojne podczas II wojny światowej doprowadziły do olbrzymich i niepowetowanych strat w zasobie kulturowym różnych narodów. W 1954 r. na spotkaniu dyplomatycznym w Hadze zostały podjęte działania zmierzające do ustalenia norm prawa międzynarodowego, chroniących w przyszłości zasoby kulturowe przed niszczącym je bezpowrotnie działaniami wojennymi. 14 maja 1954 r. w Hadze została podpisana Konwencja Haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. W dokumencie zostały również zawarte przepisy wykonawcze. Państwo Polskie ratyfikowało ten dokument 16 lipca 1956 r. Wydawało się, że przepisy Konwencji chronią dostatecznie światowe dziedzictwo kulturowe. Niestety, rozczarowanie przyszło w latach 90. XX w. Rozpad byłej Jugosławii i walki na Półwyspie Bałkańskim, a zwłaszcza zbombardowanie zabytkowej części Dubrownika, wykazały, że przepisy te wymagają nowego opracowania, które wzmacniałoby ich oddziaływanie. Konsultacje w tej sprawie rozpoczęły się w lipcu 1993 r. Po sześciu latach, w 1999 r. nastąpiło podpisanie II Protokołu do Konwencji Haskiej z 1954 r.

Niestety wydarzenia ostatnich tygodni w Ukrainie przynoszą ogromna tragedię humanitarną. Oczywiście przede wszystkim w wymiarze ludzkim. Ale nie możemy zapominać o zagrożeniu niszczeniem dóbr kulturowych, nawet tych, które posiadają rangę międzynarodową, czyli są wpisane na Światową Listę UNESCO.

20 kwietnia 2022 (środa), godz. 11.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddział Muzeum Niepodległości

Skazańców 25
01-532 Warszawa