Jubileusz 70. urodzin prezesa Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Tadeusza Paneckiego.


25 września 2021 roku w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbył się uroczysty jubileusz 70. urodzin prezesa Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Tadeusza Paneckiego. Wśród zaproszonych gości byli członkowie rodziny Profesora, Jego przyjaciele, uczniowie, a także przedstawiciele środowisk naukowych, m.in. wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Wojciech Włodarkiewicz, członek Szwajcarskiej Komisji Historii Wojskowej – Claude Bonard. Z tej okazji Muzeum Niepodległości, we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wydało publikację „Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski” – Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Tadeuszowi Paneckiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin”.