IV konferencja naukowa ,,Wieś polska podczas II wojny światowej. Po pacyfikacji – losy i pamięć”


W dniu 11 lipca 2021 roku w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbył się drugi dzień obrad IV konferencji naukowej ,,Wieś polska podczas II wojny światowej. Po pacyfikacji – losy i pamięć”, na której Krzysztof Bąkała – Kierownik Działu Edukacji – wygłosił referat: ,,Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie – Formy upamiętniania ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej na przykładzie działalności Muzeum Niepodległości”.

Na zdjęciu Krzysztof Bąkała z dr. Piotrem Olechowskim, członkiem Rady Naukowej wydawanego przez nasze Muzeum ,,Kwartalnika Kresowego” i uczestnikiem tej konferencji.