INSUREKCJA WARSZAWSKA – spotkanie z cyklu Wszechnica Kościuszkowska


Polska Fundacja Kościuszkowska,

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Serdecznie zapraszają

 

18 kwietnia 2013(czwartek)

o godz. 16.30

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

INSUREKCJA WARSZAWSKA

 

 

Mgr  Anna Cortes

– „Warszawa w Insurekcji Warszawskiej ”

 

  Mgr Alicja Sadomska

–„Rzemieślnicy warszawscy w Insurekcji Warszawskiej ”

 

Mgr Anna Rosner

–„ Grupa żydowska w Insurekcji Warszawskiej”

 

Mgr Jacek Trojanowski

– „ Emigracja po 1794 r.”

 

Mgr Jan Metz

– „Doświadczenie oficerów napoleońskich z czasów

powstania 1794 r.

 

Dr Leszek Marek Krześniak

„O inscenizacjach Insurekcji Warszawskiej”

 

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

E mail: drlmk@wp.pl

www.pfk.waw.pl

 

Kolejne spotkanie 16.05.13

„Najmłodsi kościuszkowcy i ich losy”