Historia rodziny Cejzik – relacjaW dniu 5 czerwca 2021 roku Muzeum Niepodległości w swojej głównej siedzibie miało zaszczyt pełnić rolę gospodarza sympozjum naukowego pod tytułem „Historia rodziny Cejzik”. Wydarzenie było współorganizowane wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza oraz Warszawską Prowincją Braci Mniejszych Kapucynów. Muzeum reprezentował dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor placówki, Zgromadzenie – Przełożona Generalna Matka Marietta Regina Pstrągowska, Prowincję natomiast – Dyrektor Archiwum Kapucynów Grzegorz Filipiuk OFMCap. Wyjątkowym Gościem spotkania był inż. Jerzy Mirecki – spokrewniony z rodziną Cejzik; człowiek, który mając lat siedem przeżył w Warszawie sześćdziesiąt trzy dni Powstania 44’. Oprawę artystyczną zapewnili znani artyści scen warszawskich: sopranistka Klaudia Korzeniewska oraz aktorzy – Izabella Bukowska i Marcin Kwaśny. Prelekcję wprowadzającą uczestników sympozjum w tematykę sybiracką wygłosił adiunkt Michał Cieślak z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddziału MN. Tematami kolejnych wystąpień były losy członków zasłużonej dla Polski rodziny Cejzik. Spektrum zagadnień obejmowało losy założycieli rodu w połowie XIX wieku na Syberii, a także dzieje kolejnych pokoleń aż do okresu Powstania Warszawskiego. „Historia rodziny Cejzik” wpisuje się w program Muzeum Niepodległości, którego zadaniem jest m.in. gromadzenie informacji o osobach zasłużonych dla kultywowania polskości w dobie zaborów oraz budowniczych potęgi odrodzonej po 1918 roku Rzeczypospolitej Polskiej. Nagranie całości sympozjum dostępne jest na youtube’owym profilu Muzeum Niepodległości
 w Warszawie.