Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 2021 – „Światło Nadziei”


Wczoraj, tzn. 21 grudnia 2021 roku odwiedził nasze Muzeum druh dyrektor Paweł Bezak (Muzeum Harcerstwa) pełniący rolę ambasadora Betlejemskiego Światła Pokoju 2021. Druh dyrektor przekazał na ręce dyrektora dr. Tadeusza Skoczka symboliczną latarnię – „Światło Nadziei”.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Druh dyrektor Paweł Bezak (Muzeum Harcerstwa)
(od lewej) Krzysztof Bąkała, Krzysztof Alwast, dr Tadeusz Skoczek, druh Paweł Bezak, dr Beata Michalec