EX CATHEDRA: XXIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej


Dr Krzysztof Bąkała – kustosz i kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości był uczestnikiem XXIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej – EX CATHEDRA, które odbyło się 30 czerwca w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Wydarzenie odbyło się pod tytułem: Ex Cathedra – Polscy Profesorowie na Wyższych Uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.

Muzeum Niepodległości w Warszawie było współorganizatorem wydarzenia.

30 czerwca 2022 roku, godzina 9.30
Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wien – Österreich


Zgromadzonych powitał prof. dr hab. Piotr Szlamta
Przemawia dr Krzysztof Bąkała – kustosz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości
Prelekcja prof. Joanny Piłat z Londynu
Prelekcja prof. dr hab. Józefy Antoniny Węsierskiej-Gądek z Wiednia
ks. prof. Andrzej Kopiczko