Dyrektor Tadeusz Skoczek wyróżniony Dyplomem uznania przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek, 24 maja 2022 roku, otrzymał Dyplom uznania za szczególne zasługi dla Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w 115. rocznicę jej powstania. Wyróżnienie wręczył Dyrektor Biblioteki – Tadeusz Sławecki.

Biblioteka naukowa jest instytucją kultury samorządu województwa lubelskiego, w 2002 została wyodrębniona z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Wywodzi się z założonej w 1907 książnicy Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Jej patron, Hieronim Łopaciński, był uczonym i bibliofilem, którego księgozbiór liczący ponad 12 tys. tomów stanowił zalążek zbiorów biblioteki. W 2021 roku w Bibliotece gościła wystawa Muzeum Niepodległości „Generał Haller i jego żołnierze”.