Cegiełka od Muzeum Niepodległości


17 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie odbył się Koncert Charytatywny “Wszystkie Kolory Świata”.

Szkoła ta od wielu lat wspiera UNICEF Poland. Co roku organizowany jest Koncert Charytatywny, podczas którego zbierane są fundusze na rzecz wsparcia dzieci w różnych krajach, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. Tym razem zbierane były środki na pomoc dzieciom w Afganistanie.

Muzeum Niepodległości dołożyło cegiełkę w postaci publikacji, które zostały przekazane na licytację.