Bezpłatna lekcja online


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnej lekcji online Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944.

Zajęcia w programie ZOOM odbędą się 27 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00.
Chętnych zapraszamy do zapisów pod adresem mailowym:
pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Pawiak jako więzienie hitlerowskiego gestapo znajdował się w środku utworzonego przez okupanta getta warszawskiego. Okupacyjna historia kompleksu więziennego jest związana z Holokaustem. Za murami pawiackimi, o czym czytamy w książkach Reginy Domańskiej, osadzono wiele osób pochodzenia żydowskiego. Wśród więźniów znajdował się między innymi lekarz i pedagog Janusz Korczak. Osoby pochodzenia żydowskiego były szczególnie szykanowane przez strażników niemieckich tzw. wachmajstrów. Na oddziale VIII izolowano w tzw. celach śmierci nierzadko całe rodziny, które następnie mordowano w ruinach getta.