“Bądźcie spokojni, nic ode mnie nie wyjdzie”


W tym roku obchodzimy 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, zakonspirowanych sił Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej. Wielu jej przedstawicieli zostało osadzonych w warszawskim więzieniu Pawiak, było przesłuchiwanych w słynnej katowni gestapo w Al. Szucha 25. Znaczną część wywieziono do obozów koncentracyjnych i innych miejsc odosobnienia. Duża część jej członków za walkę z okupantem zapłaciła najwyższą cenę.

Jedną z nich był Iwona Krugłowska z d. Rosen, ps. „Iwa” ur. w 1908 r. Ukończyła wojskowy kurs juzistek w Zegrzu. Pracowała przy obsłudze telegrafu w Toruniu i na Poczcie Głównej w Warszawie. W konspiracji działała od listopada 1939 w Oddziale Finansowo-Gospodarczym Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polsce, następnie w Biurze Finansów i Kontroli Komendy Głównej ZWZ-AK. Rozprowadzała zrzuty pieniędzy, broni i korespondencji. Oficjalnie zatrudniona jako pomoc w „Barze pod bokiem” przy ul. Daniłowiczowskiej 2, który był przykrywką dla działalności konspiracyjnej. Po aresztowaniu właściciela baru, lokal konspiracyjny przeniesiono do jej mieszkania przy ul. Piusa XI 30 (obecnie ul. Piękna).Aresztowana 18 maja 1944 w wyniku załamania się w czasie tortur łączniczki, zatrzymana w swoim mieszkaniu z całą rodziną: matką Haliną Sawicką, ojczymem Lechem i siostrą przyrodnią Joanną Sawicką. Uwięziona w kobiecej części Pawiaka, tzw. Serbii. Torturowana w czasie śledztwa na Szucha, m.in. duszona maską przeciwgazową. Niczego nie ujawniła. Wyniesiona z Serbii na noszach na egzekucję, ok. 15 lipca 1944 rozstrzelana w ruinach getta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej Iwonę Krugłowską, która odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Muzeum Więzienia Pawiak (Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie). Uroczystość organizujemy wspólnie z Pocztą Polską, która wydała znaczek z wizerunkiem Iwony Krugłowskiej. Na spotkaniu zaprezentujemy oryginalne dokumenty ze zbiorów Poczty Polskiej i Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz znaczek pocztowy.

12 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 11.00

Muzeum Więzienia Pawiak

ul. Dzielna 24/26

00-162 Warszawa