ARTYKUŁ: o wydarzeniach w Muzeum napisał Zielony Sztandar


W 21 numerze miesięcznika Zielony Sztandar (październik 2022 roku) ukazał się artykuł o Galerii Jednego Obiektu, która cyklicznie odbywa się w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tym razem zaprezentowaliśmy szeroko zgromadzonej publiczności obraz autorstwa Zbigniewa Kruszyńskiego pt. “Maciej Rataj”. Autor przekazał swoje dzieło do Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości.

Obraz zaprezentowany został 5 października 2022 roku.

W prezentacji obrazu uczestniczyli Konrad Wojnarowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz dr Beata Michalec – z-ca dyrektora ds. programowych naszego Muzeum wraz z zaproszonymi gośćmi.

5 października 2022 roku
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa