Akcja pod Arsenałem – przebieg i sylwetki uczestników (lekcja muzealna na zapisy)


Uwolnienie więźniów Pawiaka pod Arsenałem zalicza się do najważniejszych akcji polskiego podziemia w okresie okupacji niemieckiej, hitlerowskiej. Celem tego przedsięwzięcia było odbicie Jana Bytnara „Rudego” z rąk Gestapo. Akcję zaplanowali i przeprowadzili młodzi ludzie, harcerze, którzy chcieli uratować swojego przyjaciela. O ich sprawności organizacyjnej i determinacji świadczy fakt, że jeszcze tego samego dnia byli gotowi do jego odbicia. Ostatecznie brawurowa akcja została przeprowadzona trzy dni później. Prelekcja przybliży jej przebieg oraz sylwetki biorących w niej udział młodych ludzi, którzy stali się symbolem poświęcenia polskiej młodzieży w walce o wolność.

Prowadzenie: Robert Hasselbusch

Zapisy: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

23 marca 2022 roku (środa) o godz. 10.00
Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26
Warszawa