“JAN WITORT – Z X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ NA STEPY KIRGISKIE” – wykład dr Anny Milewskiej-Młynik


Zapraszamy na kolejne spotkanie 

z cyklu “Niepodległa”.

JAN WITORT – Z X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ NA STEPY KIRGISKIE.

 

 

18 lutego 2018 r. godz. 12.00 sala kinowa

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

Warszawa, ul. Skazańców 25

 

Jan Witort urodził się w 1853 roku w majątku Pauslajo (Poswol) w powiecie poniewieskim. W 1869 roku rozpoczął „życie świadome” zetknąwszy się z myślą socjalistyczną i ideami Towarzystwa Demokratycznego. Został za to uwięziony w Cytadeli Wileńskiej, a potem  w Cytadeli Warszawskiej, gdzie spędził co najmniej 10 miesięcy. Stamtąd wyruszył na tzw. „Żółtą Syberię”, jak niegdyś nazywano Środkową Azję.  Karę za nieprawomyślność odbywał w Siemipalatyńsku i zajął się etnografią „stepów kirgiskich”. Jego dokonania w świecie nauki są do  dziś cenione w świecie. Wśród publikacji Witorta na szczególną uwagę zasługują książki Zarys prawa zwyczajowego ludu litewskiego, Zarys prawa pierwotnego oraz artykuły drukowane w „Ludzie”: Kilka słów o świekrostwie, Godła rodowe chłopów Archangielskich, Przyczynek do historii przesądów oraz Ze stepów Azji Środkowej. Ostatnie z wymienionych tu opracowań poświęcone jest kulturze Kirgizów i zdaniem Zbigniewa Jasiewicza artykuł ten jest pozycją wyjątkową w piśmiennictwie środkowoazjatyckim. Czy rzeczywiście można się zgodzić z tą opinią, będą się Państwo mogli  przekonać podczas wykładu, na który zapraszamy.