80. ROCZNICA EGZEKUCJI WIĘŹNIÓW PAWIAKA W MAGDALENCE


W tym roku mija 80. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w lasach sękocińskich k. Magdalenki. Egzekucja odbyła się 28 maja 1942 r. Zamordowano wówczas 202 mężczyzn i 20 kobiet. Wśród nich byli m.in.: lekarz prof. dr med. Leon Pękosławski, działacz socjalistyczny Gustaw Karol Lewestam, członek Stronnictwa Pracy Franciszek Kwieciński, dziennikarz Jerzy Roman Szyszko czy organizator Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Pomorza mjr Józef Ratajczak. W egzekucji koło Magdalenki zginęło dziewięciu funkcjonariuszy polskiej straży więziennej pełniących do momentu aresztowania służbę na Pawiaku. W grupie rozstrzelanych więźniarek znajdowało się 15 Rawensbruczanek z pierwszego transportu, który odszedł z Pawiaka 22 września 1941 r. (274 kobiety) na których ciążył wyrok śmierci za działalność w konspiracji skierowaną przeciwko Rzeszy Niemieckiej. W styczniu 1942 r. zostały one przewiezione powrotem na Pawiak i rozstrzelane…

Polski Związek b. Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Wójt Gminy Lesznowola, Parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli oraz Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają w sobotę 28 maja 2022 r. na uroczystość upamiętniającą 80. ROCZNICĘ EGZEKUCJI WIĘŹNIÓW PAWIAKA W MAGDALENCE.

Poniżej prezentujemy program wydarzenia.