Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie


Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że realizujemy duży projekt konserwacji prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

 

Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie jest projektem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt przewiduje konserwację kolekcji prasy powstania warszawskiego oraz wykonanie specjalistycznych opakowań ochronnych.
Prasa zostanie poddana kompleksowej konserwacji.
Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim postępujące zniszczenia zostaną zahamowane oraz zostaną przywrócone walory estetyczne i użytkowe kolekcji.
Na stan zachowania kolekcji wpłynie wykonanie w ramach prac konserwatorskich nowego systemu opakowań ochronnych składających się z cienkich, indywidualnych obwolut dla każdego obiektu oraz sztywnych opakowań dopasowanych grubością i
formatem do danych grup obiektów.
Prace konserwatorskie umożliwią udostępnienie prasy powstania warszawskiego szerokiemu gronu odbiorców.

6 października 2014 r.  odbędzie się konferencja pt. „Prasa Powstania Warszawskiego” na którą serdecznie zapraszamy.