Wincenty Witos – współtwórca i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”


Z okazji przypadającej w tym roku 140. rocznicę urodzin Wincentego Witosa i 100-lecie powstania PSL „Piast” Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Zakład Historii Ruchu Ludowego oraz Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego organizują konferencję zatytułowaną Wincenty Witos – współtwórca i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”.

 

 

Celem przyświecającym organizatorom jest przybliżenie sylwetki Wincentego Witosa (1874-1945), polityka, działacza społecznego, parlamentarzysty, trzykrotnego premiera rządu odrodzonej Polski, prezesa PSL, patrioty. Człowieka, którego charakteryzowała pracowitość, konsekwencja i upór w dążeniu do wyznaczonego celu.

 

W czasie konferencji referaty wygłoszą znawcy tematu reprezentujący organizatorów, a także instytucje naukowe.

 

Konferencja odbędzie się 20 stycznia o godz. 11.00 w Sejmie RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8 (wejście główne), sala 106.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu są zobowiązane do wcześniejszego zapisania się na listę u organizatorów (w Muzeum Niepodległości lista prowadzona jest przez obsługę kiosku muzealnego oraz pracowników Działu Edukacji i Promocji). Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, adres, pesel, a wybierając się na konferencję należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

Powitanie:

Stanisław Brzózka – dyrektor Biura Klubu Parlamentarnego PSL

 

Zagajenie:

Janusz Piechociński – wicepremier Rządu, Minister Gospodarki, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Referaty:

dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1914-1931)

 

mgr Zenon Kaczyński (Zakład Historii Ruchu Ludowego) – Tygodnik „Piast” (1913-1939) na tle prasy ruchu ludowego

 

dr Adam Andrzej Urbanowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim) – II Rząd Wincentego Witosa (28 maja – 14 grudnia 1923 r.)

 

prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) – Działalność parlamentarna Wincentego Witosa

 

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) – Kultywowanie pamięci Wincentego Witosa w PSL na emigracji

 

dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości) – Wincenty Witos w literaturze, sztuce i filmie

 

dr Jan Sałkowski (Telewizja Polska) – Wincenty Witos w podręcznikach szkolnych

 

dr Jerzy Mazurek, mgr Karolina Sikora (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Materiały o Wincentym Witosie w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

mgr Anna Przybylska (Zakład Historii Ruchu Ludowego) – Archiwalia na temat Wincentego Witosa w zbiorach Zakładu Historii Ruchu Ludowego

 

mgr Michał Wójtowicz (Forum Młodych Ludowców) – Wincenty Witos w ocenie młodego pokolenia Polaków

 

dr Ryszard Miazek (Centralna Biblioteka Rolnicza) – Granice kompromisu – ludowcy w okresie transformacji ustrojowej

 

Prowadzenie Janusz Gmitruk i Tadeusz Skoczek

 

Podsumowanie:

 

Po zakończeniu obrad konferencji odbędzie się uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży.

 

Witosplakat kopia