Wydarzenie: PRO BONO POLONIAE


232 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. W środę 3 maja 2023 roku wraz z Fundacją Polonia Union uczciliśmy to wydarzenie uroczystością PRO BONO POLONIAE. Tłumnie zgromadzonych gości powitali Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek oraz Prezes Fundacji Polonia Union Edgard Czesław Skarżyński. Głos zabrał także gość honorowy Janusz Piechociński.

Prelekcję historyczną wygłosiła kustosz Katarzyna Skorupa Malińska. Następnie odbył się koncert muzyki polskiej w wykonaniu Justyny Stępień, Anety Skarżyński i Rafała Grodzewa przy akompaniamencie Ewy Pelweckiej.

Dziękujemy, że byliście z nami!