125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. “Hubal” w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego


22 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 125. rocznicę urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” odbyła się konferencja naukowa pt. “Henryk Dobrzański „Hubal” – PAMIĘĆ-WARTOŚCI-DZIEDZICTWO”. Konferencji towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenie “Hubalowa Rodzina” oraz Henryka Sobierajskiego pt. “Henryk Dobrzański. Hubal 1897-1940”.

Spotkanie rozpoczął Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytaniem listu Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Następnie list wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego odczytał zebranym Robert Matejuk – redaktor naczelny Zielonego Sztandaru. Wicedyrektor Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński poinformował o obchodach Roku „Hubala” na Mazowszu oraz inauguracji Roku mjr. Henryka Dobrzańskiego, która miała miejsce w naszym Muzeum. Głos zabrał także Henryk Sobierajski – wnuk majora.

Dr Mateusz Ratyński przybliżył zebranym  rys biograficzny majora Henryka Dobrzańskiego, zaś Historyk Longin Kaczanowski mówił o akcjach okupanta niemieckiego przeciwko Hubalowi.Konferencję poprowadził wybitny historyk prof. Romuald Turkowski. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Wydarzenie zostało zorganizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, wydawnictwo Green Light Media i dwutygodnik „Zielony Sztandar”.

22 czerwca 2022 roku
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa


Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________