Anna Milewska-Młynik (1950–2018)


Anna Milewska-Młynik

(1950–2018)

 

We wtorek 31 lipca 2018 r. zmarła Anna Milewska-Młynik – kustosz dyplomowany, od ponad ćwierćwiecza pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie. Twórczyni Kolekcji Sybirackiej, opiekunka kolekcji Leopolis oraz Krzemienieckiej. Autorka wystaw stałych: „Sybiracy 1940–1956”, „Krzemieniec. Miasto wielkiej tęsknoty” i „100 lat temu we Lwowie. U źródeł Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Rozpoczęła pracę nad wystawą „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości”. Prowadziła muzealne cykle prelekcji „Przez tajgę, tundrę i stepy” oraz „Gwiazdy na Syberii”.

 

Napisała liczne teksty o problematyce syberyjskiej, huculskiej, kresowej. Była członkinią Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Przez lata uczestniczyła w polsko-ukraińskim przedsięwzięciu naukowym i kulturalnym pod nazwą „Dialog Dwóch Kultur”.

 

Pogłębiała wiedzę o zesłaniach, na które skazywało NKWD. Wiele podróżowała. Odwiedziła wszystkie miejsca zesłań na Syberii i w Kazachstanie. Była w Workucie, Irkucku, Usolu Syberyjskim, na Wyspach Sołowieckich. Utrzymywała liczne kontakty z sybirakami.

 

W latach 2014–2018 była przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Muzeum Niepodległości. Ostatnio pełniła funkcję sekretarza tej komisji. Ponadto należała do Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 252 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

 

Pracowała z pasją, niezwykłym zaangażowaniem i sercem. Współpraca z nią była przyjemnością. Będzie nam jej brakowało.

 

Koleżanki i koledzy

z Muzeum Niepodległości w Warszawie