Kolegium Naukowe MN


W ramach Kolegium Naukowego zostanie zaprezentowana koncepcja i wizualizacja nowej wystawy stałej „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, której montaż rozpocznie się niebawem.

 

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej to miejsce szczególne, wpisane w burzliwą historię naszego narodu. Więźniowie X Pawilonu, ludzie o różnych poglądach politycznych, odcisnęli swój ślad w dziejach Polski. Ich zaangażowanie w dążenia niepodległościowe i ofiarność zasługują na upamiętnienie. Taką formą będzie uczynienie ich bohaterami ekspozycji.

 

Wykorzystanie historycznych wnętrz i narracyjny charakter wystawy tworzą wizję ciekawego przedsięwzięcia muzealnego. Jego walorem będzie zaprezentowanie galerii zróżnicowanych postaci i postaw, co pozwoli ukazać bogatą panoramę ojczystych dziejów. Wystawa będzie okazją do przyjrzenia się bliżej różnym organizacjom społecznym i politycznym przez pryzmat pojedynczych działaczy. Istotne jest też to, że w aspekcie regionalnym (Warszawa, Mazowsze) ukazywać będzie dążenia niepodległościowe Polaków i spowodowane tym zaangażowaniem represje carskie.

 

O wizji wystawy i zrealizowanych oraz planowanych etapach prac opowiedzą: dr Tadeusz Skoczek, Jan Engelgard i Michał Cieślak.

19 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

ul Skazańców 25