Konferencja w Sejmie RP – “Rola Strażaków w Odzyskaniu Niepodległości”


Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

zapraszają na konferencję

 

Rola Strażaków
w Odzyskaniu Niepodległości

 

16 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00

w Sali im. Konstytucji 3 Maja (sala 118)
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rocznica odzyskania niepodległości w 1918 roku inspiruje wiele środowisk do przypominania swojej roli w przygotowywaniu tamtych historycznych wydarzeń. Uwzględniając potrzebę sięgania po nauki płynące z historii oraz mając na uwadze wagę tradycji w kształtowaniu współczesności, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza 16 kwietnia 2018 do Sejmu na konferencję pt. „Rola strażaków w odzyskaniu Niepodległości”. Partnerami merytorycznymi konferencji są Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Wygłoszone referaty zaprezentowane zostaną w publikacji po konferencji. Niektóre, po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych zamieszone będą w kwartalniku “Niepodległość i Pamięć”.

 

Zarząd Główny ZOSP RP

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Niepodległości

Klub Parlamentarny PSL

 

Uprzejmie zapraszają na konferencję naukową pt. „Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości”. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w sali 118 Sejmu RP o godzinie 11.00.

 

Program konferencji:

Prof. Tadeusz Olejnik – Bolesław Chomicz – słowo i czyn

Dr Janusz Gmitruk – Drogi do niepodległej ludowców i strażaków

Prof. Władysław Tabasz – Niepodległość pisana strażacką krwią

Mgr Adam Orliński – Strażacy i samorządowcy na Mazowszu

Dr Marian Zalewski – 100-lecie dziejów OSP w jubileuszowym albumie

Dr Tadeusz Skoczek – 40-lecie pontyfikatu Jan Paweł II

Dr Zdzisław Zasada – Stanowisko władz ZOSP w wyborach do Sejmu i Senatu II RP

Dr Krzysztof A. Latocha –ZOSP w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległej RP

Prof. Adam Dobroński – Wkład Kresów dorobek w ruchu strażackim II RP

Prof. Piotr Matusak – Strażacy w Powstaniu Warszawskim

Dr Jolanta Załęczny – Strażacy na rzecz małej ojczyzny w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu warszawskiego

Mgr Adam Nowak – Młodzież w OSP

Dr Tadeusz Skoczek – Ikonografia strażaków ochotników

Komisja Historyczna ZOSP RP – Główny inspirator działalności naukowo-badawczej, oświatowej i dydaktycznej

 

Jest to już druga konferencja poruszająca podobną tematykę zorganizowana w Sejmie przez Muzeum Niepodległości, poprzednia odbyła się 3 kwietnia 2017. Miała tytuł “Straże ogniowe u progu stulecia niepodległości.