“Z Orłem białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu”.


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

,,Z Orłem białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu”

 

Uwaga!

Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac na konkurs, finał odbędzie się 30 listopada 2015 r. o godz. 12.00

(Przesunięcie finału konkursu z 23 listopada na 30 listopada) 

 

         Z okazji otwarcia nowej wystawy stałej w Muzeum Niepodległości w Warszawie      pt. ,,Z Orłem białym przez wieki. Symbol państwa władców i narodu”,

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek zaprasza gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału   w ogólnopolskim tematycznym konkursie literackim.

                                                              Cele konkursu

  1. Poznanie polskich symboli narodowych, przemian orła białego od średniowiecza aż po współczesność.
  2. Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych zainteresowań.
  3. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości.
  4. Doskonalenie umiejętności literackich.

 

Adresaci konkursu: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

Tematyka i forma konkursu

Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych proszeni są o zapoznanie się z historią przemian wizerunku orła białego oraz napisanie samodzielnej, twórczej pracy na jeden z podanych tematów.

                       Tematy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

 

Opowiadanie – ,,Moja wersja legendy o Lechu, Gnieźnie i Orle białym”

Wiersz – ,,Dumny Orzeł”

Esej – ,,Piękny znak Orła Białego”

 

Forma pracy: opowiadanie, wiersz, esej.

 

                               Prace nie powinny być dłuższe niż 3 strony formatu A4.

Prace w formie wydruku i w wersji elektronicznej (CD) proszę wysyłać na adres Muzeum Niepodległości, 00-240 Warszawa, al. Solidarności 62 z dopiskiem „Literackie spotkania z orłem białym” do 16 listopada 2015 roku.

Uwaga!

Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac na konkurs, finał odbędzie się 30 listopada 2015 r. o godz. 12.00

(Przesunięcie finału konkursu z 23 listopada na 30 listopada)

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału literackiej przygodzie!

 

Wyniki konkursu:

http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/z-orlem-bialym-przez-wieki-wyniki-konkursu/