Wyniki XVII Konkursu Krasomówczego


Poniżej prezentujemy listę laureatów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.


Kategoria: uczniowie klas IV — VI SP


Laureaci I miejsca
Antoni Borkowski — PSP nr 105 w Warszawie
Marta Ziarko — SP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie


Laureaci II miejsca
Hanna Czerska — Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Hanna Kazimierska — PSP nr 105 w Warszawie
Kazimierz Niewiedział — SP nr 92 w Warszawie


Laureaci III miejsca
Julia Dykty — SP nr 92 w Warszawie
Iga Wnuk — SP w Witowie-Kolonii

Laureaci
Zofia Bryndza — SP nr 92 w Warszawie

Wyróżnienia
Igor Kamyk — SP nr 293 w Warszawie
Marlena Kaniewska — PSP nr 105 w Warszawie
Oliwier Majkowski — SP w Płoniawach-Bramurze


Kategoria: uczniowie klas VII i VIII SP


Laureaci I miejsca
Aleksandra Gołda — SP nr 4 w Piastowie
Daria Matysiak — SP nr 293 w Warszawie


Laureaci II miejsca
Amelia Jędrzejczyk — SP nr 293 w Warszawie
Hanna Tomaszewska — SP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie


Laureaci III miejsca
Aleksander Czarnecki — SP w Witowie-Kolonii


Laureaci
Gabriela Wierzbicka — SP w Płoniawach-Bramurze


Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych


Laureaci I miejsca
nie przyznano


Laureaci II miejsca
Natalia Dobrowolska — LXXXVI LO w Warszawie


Gratulujemy!