“NIEPODLEGŁA. Tradycja  i współczesność” – konkurs


WYNIKI

 „NIEPODLEGŁA – tradycja i współczesność” 2017

 

Szanowni Państwo,

ze względu na tymczasową zmianę siedziby głównej naszej instytucji z Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów na Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, a także na bardzo duże zainteresowanie naszym konkursem – byliśmy zmuszeni przesunąć ogłoszenie wyników na 27 listopada 2017 r. Za zaistniałą sytuację serdecznie Państwa przepraszamy. Finał konkursu odbędzie się w sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w poniedziałek 11 grudnia 2017 o g. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że jury konkursu nie przyznało nagród w kategorii „praca literacka” uczniom klas I–III szkoły podstawowej.

 

Wyniki konkursu „NIEPODLEGŁA – tradycja i współczesność” 2017:

GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA

Szkoły podstawowe

– I miejsce: Wiktoria Łach, Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Opekun: Dorota Smagowicz

– II miejsce: Ewelina Jewulska, Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Opekun: Dorota Smagowicz

– III miejsce: Maciej Olech, Szkoła Podstawowa nr 384 w Warszawie

Opiekun: Tomasz Dylewski

 

PRACA PLASTYCZNA

Szkoły podstawowe – klasy I–III

– I miejsce: Maja Paszkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie

Opiekun: Katarzyna Ważelińska

– II miejsce: Magdalena Cechowska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

Opiekun: Jolanta Zabawa

– III miejsce: Olga Sadowska, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Opiekun: Wiesława Cepińska

– wyróżnienie: Maksym Kulisz, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgorzelcu

Opiekun: Dariusz Dudek

 

Szkoły podstawowe – klasy IV–VII

– I miejsce: Allen Wołowski, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Warszawie

Opiekun: Beata Dudziak-Tomaszek

– II miejsce: Weronika Wioluch, Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

Opiekun: Beata Józków

– II miejsce: Iga Jurek, Szkoła Podstawowa nr 107 w Warszawie

Opiekun: Bogusław Mielniczuk

– III miejsce: Rafał Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie

Opiekun: Izabela Włodek

– III miejsce: Martyna Fajfer, Społeczna Szkoła nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Opiekun: Joanna Słoboda-Żaba

– wyróżnienie: Marta Wasilewska, Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opiekun: Justyna Kotowicz

 

PRACA LITERACKA

Szkoły podstawowe – klasy IV–VII

– I miejsce: Anna Józków, Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

Opiekun: Beata Józków, Magdalena Beller

– II miejsce: Igor Pawłowski, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

Opiekun: Iwona Kutra

– III miejsce: Eryk Galasiński, Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy

Opiekun: Danuta Domińczak

– wyróżnienie: Maciej Jarzyna, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

Opiekun: Aldona Tarnowska

– wyróżnienie: Julia Podsada, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Barana ,,Bolka” w Libiążu

Opiekun: Renata Sroczyńska

 

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: Katarzyna Młynarczyk, Technikum nr 1 w Legnicy

Opiekun: Iwona Aleksiejuk

II miejsce: Weronika Karoń, Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne CKZiU w Sosnowcu

Opiekun: Cecylia Bielnik

III miejsce: Julia Najechalska, XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

Opiekun: Małgorzata Szulc

wyróżnienie: Kinga Dowjat, gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

Opiekun: Iwona Mączkowska

wyróżnienie: Andreas Kruszakin-Liboska, Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi

Opiekun: Tomasz Szymaniak

 

PRACA MULTIMEDIALNA

Szkoły ponadpodstawowe

– I miejsce: Patrycja Wańczyk, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Opiekun: Wiesław Skrzypiec

– II miejsce: Kacper Nogaj, Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne CKZiU w Sosnowcu

Opiekun: Cecylia Bielnik

– III miejsce: Wojciech Begierski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach

Opiekun: Agnieszka Zarzycka

– wyróżnienie: Marcel Grabowski, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Opiekun: Agnieszka Grabowska

 

PRACA FOTOGRAFICZNA

Szkoły podstawowe

– I miejsce: Hanna Klaban, Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie

Opiekun: Beata Nitkowska

– II miejsce: Amelia Brój, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu

Opiekun: Małgorzata Marcinkiewicz

– III miejsce: Mikołaj Lewandowski, Szkoła Podstawowa ,,Rajska Szkoła” w Krakowie

Opiekun: Anastazja Olszewska-Nosal

– wyróżnienie: Nastazja Mirkowska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie

Opiekun: Agata Pankowska-Markowska

 

 

 

————-

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza kolejną edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA. Tradycja  i współczesność ”

na rok szkolny 2017/2018

 CELE KONKURSU:

 1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć:
 3. a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VII).
 4. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea)
 5. Konkurs realizowany jest w kategoriach:
 6. a) uczniowie szkół podstawowych:

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu  A-3 (30 na 42 cm) do B-1 (70 na 100 cm), technika dowolna;

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4)

– praca literacka zatytułowana  Moje pierwsze spotkanie z Niepodległością  spisane  w formie wspomnień własnych zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza.

Uwaga: Prace plastyczne  i literackie dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie kl. I -III, uczniowie klas IV-VII.

 1. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– praca literacka zatytułowana  Czym jest niepodległość spisane  w formie wywiadu lub własnych refleksji zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza;

Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

– projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (rok od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości,  w formie  wydruku 2 stron A- 3;

– prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie power – point 2010 albo starszy  (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut.

Uwaga: Prace uczniów szkół ponadpodstawowych będę oceniane w jednej kategorii wiekowej.

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną pomoc opiekunów.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.

 1. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Terminarz:
 • termin ogłoszenia konkursu: 4 września 2017 r.
 • termin nadsyłania prac: 13 października 2017 r. na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs Niepodległa, tradycja i współczesność”

 • ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 27 listopada (poniedziałek) 2017 r
 • uroczyste zakończenie konkursu: 11 grudnia 2017 r. o godz. 12.00
 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Michał Rybak , e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 826 90 91 wew. 42