„NIEPODLEGŁA” – konkurs


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza XVII edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA. Rok 1920 w obronie Niepodległej”

na rok szkolny 2020/2021

CELE KONKURSU:

 1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości.
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem roku 1920 w obronie niepodległej.

  1.Udział w konkursie mogą wziąć:
  a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I- III)
  b) uczniowie szkół podstawowych ( klasa IV-VIII
  c) uczniowie szkół ponadpodstawowych

  2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:3.
  a) uczniowie szkół podstawowych (kl. I – III):

praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka, technika dowolna;                ( fotografia pracy plastycznej powinna mieć rozdzielczość  2 MB)

praca plastyczna Dwustronna kartka z życzeniami dla Niepodległej ( fotografia pracy plastycznej powinna mieć rozdzielczość  2 MB i powinna zostać przesłana na podany w regulaminie adres mailowy)

       b) uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VIII):

gra planszowa. Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł (np. tytuł, plansza, kostki, pionki, karty do gry itp.) ( każdy załącznik powinien mieć rozdzielczość  2 MB)

praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, rozdzielczość  2 MB);

      c) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie PDF, czas  odtwarzania do 5 minut.

projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości, a także przypominającą wydarzenia Bitwy Warszawskiej, (2 strony, w programie PDF)

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć zapewnioną pomoc opiekuna.  

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne, które mogą być  napisane/wykonane pod merytoryczną opieką  jednego nauczyciela bądź opiekuna.

 1. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane w oddzielnym formularzu zapisanym w programie Word :

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

adres domowy,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela lub rodzica  – opiekuna ucznia.

 Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Terminarz:
 • termin ogłoszenia konkursu: 21 września 2019 r.
 • termin nadsyłania prac: 31 października 2019 r. na adres mailowy : konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl
 • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 26 listopada (czwartek) 2020 r. godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62.  
     
 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości nie później niż 7 dni przed finałem.

Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie oraz na Facebooku Muzeum. Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji,  tel. 22 827-96-43,

e-mail: konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl