Konkurs Niepodległa 2019


Wyniki XVI  edycji konkursu:

Niepodległa

Praca plastyczna ( klasy I – III)

I miejsce: Zuzanna Wawrzyniak, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie

Opiekun: Katarzyna Ważelińska

II miejsce: Aleksander Rembelski, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

Opiekun: Izabela Madej

III miejsce: Maja Glińska, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Opiekun: Bogumiła Sobieszuk

III miejsce: Maja Kielan, Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie

Opiekun: Nina Cuper

Wyróżnienie: Wiktoria Dąbrowska, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Opiekun: Bogumiła Sobieszuk  

Wyróżnienie: Maria Helena Fiediukiewicz, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Opiekun: Bogumiła Sobieszuk

 Wyróżnienie: Kornelia Karłowicz, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Opiekun: Bogumiła Sobieszuk

Gazetka ( klasy IV-VIII)

I miejsce: Malwina Filipczak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Opiekun: Ewa Kistela

II miejsce: Roksana Niedziela, Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie

Opiekun: Anna Lewandowska

III miejsce: Michal Szurmak, Szkoła Podstawowa im. arb. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie

Opiekun: Anna Mrozowska

III miejsce: Hanna Stefanowska, Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie 

Opiekun: Beata Muras

Wyróżnienie: Antoni Karolak, Szkoła Podstawowa nr 369 w Warszawie

Opiekun: Dorota Dygulska

Praca fotograficzna ( klasy IV – VIII)

I miejsce: Karolina Szadkowska, Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie

Opiekun: Anna Lewandowska

II miejsce: Bartosz Uzdowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Opiekun: Iwona Woźniakowska

III miejsce: Amelia Laszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach

Opiekun: Anna Piórkowska

III miejsce: Laura Dżaman, Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie

Opiekun: Monika Dyńska

Wyróżnienie:  Stanisław Motel, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Żołnierzy AK Grupy bojowej ,,Krybar” w Warszawie

Opiekun: Aneta Belczyk

Wyróżnienie: Julia Rosiek, Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

( Województwo Małopolskie)

Wyróżnienie: Róża Drózd, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach

Opiekun: Bartłomiej Gałkowski
Wyróżnienie: Marcin Kołodyński, Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie
Opiekun: Anna Lewandowska

Praca multimedialna ( szkoły ponadpodstawowe)

I miejsce: Miłosz Adamek, Zespół Szkól Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Opiekun: dr Piotr Skałuba

II miejsce: Karol Chodkowski, Zespół Szkól Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Opiekun: dr Piotr Skałuba

III miejsce: Władysław Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach

Opiekun: Maria Stępień

Praca literacka  ( szkoły ponadpodstawowe)

Wyróżnienie: Adam Stępień, IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałbińskiego w Radomiu

Opiekun: Michał Kański
Wyróżnienie: Wojciech Mikosa, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
Opiekun: Wiesław Skrzypiec

Laureatów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na finał konkursu, który odbędzie się 28 listopada (czwartek) o godz. 12.00 w sali audiowizualnej im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25. 
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza XVI edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA”

na rok szkolny 2019/2020

 CELE KONKURSU:

1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
4. Ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.


1. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I- III).

b) uczniowie szkół podstawowych ( klasa IV-VIII)

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych ( kl. I – III): 

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu  A-3 (30 na 42 cm) do B-1 (70 na 100 cm), technika dowolna;

– forma dokumentalna – album wykorzystujący różnorodne materiały ( np. fotografie, pocztówki, rysunki) do tematu Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie od 5 do 10 stron formatu A-4,

b) uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VIII):

 – projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości,  w formie  wydruku 2 stron A- 3;

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4);Zdjęcia powinny być wydrukowane na drukarce cyfrowej lub wywołane na matowym papierze fotograficznym.

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie power – point 2010 albo starszym  (nagrana na pen- drivie), czas  odtwarzania do 5 minut.

– praca literacka zatytułowana  Czym jest niepodległość spisana  w formie wywiadu lub własnych refleksji zilustrowana fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów od 2 do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza; Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć zapewnioną pomoc opiekunów.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.

 4. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

 Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 5. Terminarz:

  • termin ogłoszenia konkursu: 2 września 2019 r.
  • termin nadsyłania prac: 31 października 2019 r. na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs  – Niepodległa”

  • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 28 listopada (czwartek) 2019 r. godz. 12.00

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości nie później niż 7 dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu.

Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie oraz na Facebooku Muzeum Niepodległości. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji,  tel. 22 827-96-43,

e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl