Konkurs „Książę Pepi – znany i nieznany”


Podsumowanie konkursu „Książę Pepi – znany i nieznany”

 

 

W roku 2013 przypada 250. rocznica urodzin i 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z Domem Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie zorganizowało konkurs adresowany do uczniów legionowskich szkół.

 

Celem konkursu było przybliżenie postaci księcia Józefa Poniatowskiego, zainteresowanie uczniów historią w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym oraz zainspirowanie do odnajdywania w najbliższym otoczeniu miejsc, gdzie ślady obecności księcia Poniatowskiego stykają się ze współczesnością.

 

Dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 zaplanowano konkurs plastyczny (dowolna technika, format min. A4) zatytułowany: „Jabłonna i książę Pepi”. Dla pozostałych uczniów konkurs miał formę testu sprawdzającego wiedzę na temat postaci ks. Poniatowskiego i jego czasów. Każda placówka miała wyłonić dwóch laureatów, którzy w teście zdobyli min. 60% punktów, a w przypadku konkursu plastycznego dwóch autorów najładniejszych prac. Zestawy zadań testowych dla poszczególnych grup wiekowych zostały przygotowane przez koordynatora konkursu.

 

Zainteresowanym szkołom zaproponowano przeprowadzenie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat życia i dokonań księcia Józefa Poniatowskiego. Z oferty tej skorzystało Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 w Legionowie. Prelekcje były dostosowane do poziomu percepcji dzieci i młodzieży. Cieszy fakt, że wywołały ożywioną dyskusję, która w przypadku gimnazjalistów miała bardzo merytoryczny charakter.

 

W eliminacjach konkursu wiedzowego wzięły udział następujące szkoły: SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 7, Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum nr 6, LO im. M. Konopnickiej i II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, w których przygotowaniem uczniów do konkursu oraz przeprowadzeniem eliminacji zajęci się nauczyciele: p. Monika Majdanik (SP Nr 2); Joanna Szydziak (Gimnazjum Nr 5), p. Przemysław Malicki (SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 6), p. Ewa Witecka (II LO), p. Kinga Cieślak (LO im. M. Konopnickiej), p. Agnieszka Rydzewska (SP nr 7).

 

Na poziomie szkół podstawowych w eliminacjach uczestniczyło łącznie 37 uczniów, najwięcej w Szkole Podstawowej Nr 7 – 25, w Szkole Nr 2 – 10. Wyłoniono 5 laureatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki:

Szkoła Podstawowa nr 2:

Jan Kozak – 27 pkt (90%) Wspaniały wynik, gratulujemy!

Katarzyna Serowińska – 26 pkt (87%)

Mariusz Walczak – 26 pkt (87%)

 

Szkoła Podstawowa Nr 7:

Aleksandra Wajs kl. VIf – 23 pkt (80%)

Mikołaj Roszczyk kl. IVa – 19 pkt (70%)

 

 

Na poziomie gimnazjalnym w konkursie wzięło udział 9 uczniów (Gimnazjum Nr 6 – 5 osób, Gimnazjum nr 5 – 4), 2 osoby uzyskały wymagany pułap punktów:

Gimnazjum Nr 5

Bartłomiej Składanek – 32 pkt (80%)

Jakub Rolak – 28 pkt (70%)

 

W liceach w konkursie uczestniczyło 8 uczniów (LO im. M. Konopnickiej – 7, II  – 1).

Laureatami zostało 3 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej:

Magdalena Talarska – 2b – 45 pkt (80%)

Rafał Janczarek – 2d – 44 pkt (78,5%)

Michał Białek – 2d – 40 pkt (71%)

 

Konkurs plastyczny na poziomie przedszkolnym przeprowadzono w Przedszkolu Miejskim Nr 9, wzięło w nim udział 59 przedszkolaków pod opieką p. Anny Jankowskiej i p. Teresy Rokickiej. Przedszkolna komisja przedszkolna wyłoniła 4 prace, których autorami są:

Martyna Danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Jończyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacper Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwier Czachorowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkołach podstawowych konkurs plastyczny przeprowadzono w 3 placówkach: SP Nr 2 (p. Ewa Kramecka), SP Nr 4 (p. Dorota Hepner), SP Nr 7 (p. Lidia Filar, p. Jolanta Karwowska, p. Elżbieta Chełchowska).

Autorami najlepszych prac są:

SP Nr 2:

Wiktor Struczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Nr 7:

Kamila Kucharska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Dudkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Nr 4:

Aleksandra Kluczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniów – laureatów konkursu wiedzowego oraz autorów najładniejszych prac zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie dnia 21 września 2013 roku o godz. 11.30.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Konkurs „Książę Pepi – znany i nieznany”

 

W związku z przypadającymi w tym roku rocznicami urodzin i śmierci księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813) zapraszamy do udziału w konkursie „Książę Pepi znany i nieznany” skierowanym do przedszkolaków i uczniów szkół na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego.

 

Organizator:

 • Muzeum Niepodległości  w Warszawie,
 • Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie.

 

Cele:

 • przybliżenie postaci księcia Józefa Poniatowskiego,
 • zainteresowanie uczniów historią w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym,
 • odnajdywanie w najbliższym otoczeniu miejsc, gdzie ślady obecności księcia Poniatowskiego stykają się ze współczesnością.

 

Konkurs adresowany jest do placówek oświatowych na terenie powiatu legionowskiego. Ale zapraszamy też zainteresowane szkoły z całej Polski.

Odbywać się będzie w kilku kategoriach wiekowych:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe: klasy 0-3,

Dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 przewidziany jest konkurs plastyczny (dowolna technika, format min. A4) zatytułowany: „Jabłonna i książę Pepi”

 • szkoły podstawowe: klasy 4-6,
 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

Dla pozostałych uczniów konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego wiedzę na temat postaci ks. Poniatowskiego i jego czasów.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na etapie szkolnym. Każda szkoła wyłoni dwóch laureatów, którzy w teście zdobyli min. 60% punktów, a w przypadku konkursu plastycznego są autorami najładniejszych prac. Uczniowie ci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie we wrześniu 2013 r.

 

Zestawy zadań testowych dla poszczególnych grup wiekowych zostaną przygotowane przez Muzeum Niepodległości i przesłane (po jednym egzemplarzu) do szkół. O przeprowadzenie konkursu organizatorzy proszą nauczycieli poszczególnych szkół. Członkowie komisji z tych szkół, w których liczba uczestników konkursu będzie największa otrzymają od organizatorów upominki książkowe.

 

Dla osób zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat życia i dokonań księcia Józefa Poniatowskiego. W tej sprawie należy skontaktować się z dr Jolantą Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie) e-mail: j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl; tel. 22  826 90 91/2 wew. 41.

 

Terminarz:

 1. Ogłoszenie konkursu –25 marca 2013 r.
 2.  Eliminacje szkolne (test) – 20 maja 2013 r.
 3. Przesłanie wyników do organizatora (na adres: Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa) – 17 czerwca 2013 r. wg zamieszczonego wzoru:
 • adres szkoły,
 • liczba uczniów biorących udział w konkursie,
 • nazwiska i imiona dwójki uczniów/laureatów konkursu z podaniem liczby zdobytych punktów lub nazwiska i imiona dwójki autorów najładniejszych prac,
 • nazwiska nauczycieli przeprowadzających eliminacje szkolne.

Wyniki można też przesłać drogą mailową na adres: j.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl

Laureaci konkursu i nauczyciele zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu  i wręczenie nagród podczas Festiwalu Nauki w Pałacu w Jabłonnie – dnia 21września 2013 roku (o dokładnym terminie uczniowie i nauczyciele zostaną powiadomieni).

Wskazówki bibliograficzne

Przygotowując się do konkursu, warto zajrzeć na stronę Pałacu w Jabłonnie: http://www.palacjablonna.pl/index.php/historia, a najlepiej odwiedzić Pałac i poszukać tam śladów księcia Poniatowskiego.

 

Uczestnikom konkursu polecamy ogólnodostępne opracowania (m.in. biografię zamieszczoną w Wikipedii) dotyczące okresu napoleońskiego i życia ks. Józefa Poniatowskiego. Licealistów odsyłamy do książki Jerzego Skowronka „Książę Józef Poniatowski”