Zima w mieście z Kulturalną Szkołą na Mazowszu


Muzeum Niepodległości w Warszawie po raz kolejny przyłącza się do akcji Zima w Mieście. W ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu przygotowało różnorodną ofertę edukacyjną, skierowaną do uczniów, spędzających ferie zimowe w Warszawie. Zajęcia są realizowane w trzech oddziałach. 

W Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów odbywają się spotkania pod nazwą Historyczny Wehikuł Czasu. Zwiedzając wystawy stałe, przeniesiemy się do różnych okresów historycznych. Zajęcia Na tropie Orła Białego i jego Rycerzy poświęcone są średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem kultury rycerskiej. Lekcja Z władcami za pan brat to świetne wprowadzenie w okres nowożytny i punkt wyjścia do dyskusji o problemach, jakie niesie ze sobą sprawowanie władzy. Spotkanie Powstanie styczniowe, zaznajamiające uczestników ze specyfiką XIX wieku,poświęcone jest jednemu z największych i najważniejszych wydarzeń w historii Polski, którego 160. rocznica przypada w tym roku. ZajęciaWojownicy Niepodległej pomagają zorientować się w okresie I wojny światowej i poznać ważne osoby, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zajęcia w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów można rezerwować pod numerem telefonu 22 827 96 43, oraz drogą mailową: m.bilinska@muzn.pl, kulturalnaszkola@muzn.pl.

Muzeum Więzienia Pawiak prowadzi zajęcia Poznajemy i rysujemy miejsca pamięci, przeznaczone dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej. Ich celem jest, by w przystępny i ciekawy sposób wprowadzić uczestników w tematykę II Wojny Światowej, a w szczególności w historię Pawiaka. W tracie lekcji uczniowie będą mogli samodzielnie wykonać z różnych materiałów plastycznych miniaturę pawiackiego drzewa czy narysować powstańczą „Kotwicę”. 

Zajęcia w Muzeum Więzienia Pawiak można rezerwować pod numerem telefonu 22 831 92 89, oraz drogą mailową: pawiak@muzn.pl, kulturalnaszkola@muzn.pl.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej organizuje oprowadzania dla grup, zarówno po budynku, jak i jego otoczeniu:

-„Tajemnice warszawskiej Cytadeli” – oprowadzenie po ekspozycji stałej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

-Zwiedzanie wystawy plenerowej – oprowadzenie po zewnętrznej ekspozycji muzeum – dziedziniec więzienny, kibitka, oryginalne armaty z 1836 roku, Droga Straceń i Brama Straceń.

Zajęcia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej można rezerwować pod numerem telefonu tel. 22 839 23 83, oraz drogą mailową: xpawilon@muzn.pl, kulturalnaszkola@muzn.pl.