„NIEPODLEGŁA” – konkurs


Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie historycznym ,,Niepodległa”.

Celem konkursu było:

  • zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości
  • przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku
  • kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego
  • ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości

Terminarz:
– termin ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
– termin nadsyłania prac: 15 października 2021 r. na adres mailowy : konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl
– ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 12 listopada (piątek) 2021 r. godz. 12.00.

Patronat honorowy nad XVIII edycją konkursu “NIEPODLEGŁA” objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:
Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji, tel. 22 827-96-43,
e-mail: konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl

Szczegółowy regulamin umieszczamy w załączniku.