Konkurs: Niepodległa


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza XIX edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA”

na rok szkolny 2022/2023

CELE KONKURSU:

  1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku
  3.  Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Udokumentowanie obchodów kolejnych rocznic odzyskania niepodległości


1. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (kl. I – III)

b) uczniowie szkół podstawowych (kl. IV – VIII)

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych (kl. I – III): 

praca plastyczna, zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka, technika dowolna;               (fotografia pracy plastycznej powinna mieć rozdzielczość 2 MB i powinna zostać przesłana na adres konkurs@muzn.pl)

praca plastyczna, dwustronna kartka z życzeniami dla Niepodległej (fotografia pracy plastycznej powinna mieć rozdzielczość 2 MB i powinna zostać przesłana na adres konkurs@muzn.pl)

b) uczniowie szkół podstawowych (kl. IV – VIII):

gra planszowa. Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą Twórców Niepodległości Państwa Polskiego. W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł  (przesłana pocztą na adres Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62,00-240 Warszawa z dopiskiem ,,Konkurs – Niepodległa”)

praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, rozdzielczość  2 MB, przesłana mailem na adres konkurs@muzn.pl);

 c) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie PDF, do 25 slajdów (przesłana mailem na adres konkurs@muzn.pl )

projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (od 1918 do współczesności), ukazującej obchody rocznic odzyskania niepodległości, a także przypominającej wydarzenia Bitwy Warszawskiej (2 strony, w programie PDF) (przesłana mailem na  adres konkurs@muzn.pl)

Jedna placówka może nadesłać na konkurs maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć zapewnioną pomoc opiekuna.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne, które mogą być  napisane/wykonane pod merytoryczną opieką  jednego nauczyciela bądź opiekuna.

4. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane w oddzielnym formularzu:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

kategoria konkursu,

adres szkoły,

adres domowy,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela lub rodzica  – opiekuna ucznia.

Zgłoszenia muszą być opatrzone formułą podpisaną przez autora lub pełnoletniego opiekuna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
5. Terminarz:

  • termin ogłoszenia konkursu: 12 września 2022 r.
  • termin nadsyłania prac: 14 października 2022 r. na adres mailowy: konkurs@muzn.pl
  • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 10 listopada (czwartek) 2022 r. godz. 12.00 w sali multimedialnej Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62.  

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości nie później niż 7 dni przed finałem.

Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie oraz na Facebooku Muzeum. Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:

Magda Bilińska, Edukator, Dział Edukacji, tel. 22 827-96-43,

e-mail: konkurs@muzn.pl

Michał Rybak, Kustosz, Dział Edukacji,  tel. 22 827-96-43,

e-mail: konkurs@muzn.pl

„Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”.