Kantata o Powstaniu Styczniowym


                  „Kantata o Powstaniu Styczniowym”

program związany z rocznicami wydarzeń i osób w kontekście znaczenia dla Warszawy –

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

 

 Program „Kantata o Powstaniu Styczniowym” będzie aktywnym wielogłosowym historyczno- literackim ale i artystyczno-warsztatowym programem, w którym pokażemy zryw narodowowyzwoleńczy jako spór o metody i sposoby ratowania tożsamości narodowej 150 lat temu.

 

Zajęcia adresowane do młodzieży warszawskich gimnazjów i liceów mają za zadanie pogłębić dojrzałość obywatelską i patriotyczną młodzieży w kontekście jednego z najboleśniejszych przykładów kolejnej próby zbrojnej walki o niepodległość, w której wzięło udział ponad 150 tys. Polaków.

Zajęcia prowadzić będziemy w Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Cele programu w aspektach rozszerzonej wiedzy historycznej:

 

1. zapoznanie młodzieży z genezą, przebiegiem i skutkami powstania.

2. przybliżenie sylwetek dowódców powstania.

3. przedstawienie przykładów sytuacji zmuszających do podejmowania decyzji związanych z rozstrzyganiem kwestii działań powstańczych,

4. wdrażanie do odpowiedzialnego i świadomego dokonywania ocen wydarzeń historycznych,

 

Cele programu w aspektach literackich:

 

1. związanie epoki historycznej z jej echem w sztuce literackiej,

2. zaprezentowanie dyskusji nad oceną wartości społecznych związanych z powstaniem,

3. pokazanie okresu niewoli poprzez uczucia i emocje bohaterów literackich,

4. wskazanie na zmiany celów i tendencji w „rządzie dusz” polskiej sztuki literackiej po 1864 roku,

 

Cele programu w umiejętnościach warsztatowych:

 

1. połączenie podczas warsztatów wiedzy z historii, literatury i nauk społecznych

2. zdobycie podczas warsztatów umiejętności redagowania: odezwy, ulotki, plakatu czyli publikacji pro lub anty powstańczej,

3. poznanie narzędzi literackich tworzących: hasło, skrót myślowy, slogan.

 

Chcemy młodzieży właśnie poprzez sztukę , literaturę i warsztaty pokazać, że Powstanie Styczniowe jest wyjątkowym i ważnym wydarzeniem o bardzo skomplikowanej genezie i przebiegu oraz że było jedną z istotnych w dziejach narodu prób zaangażowania w walkę wszystkich warstw społecznych.

 

„Kantata o Powstaniu Styczniowym” to także zajęcia warsztatowe mające na celu pobudzenie myślenia współczesnego gimnazjalisty i licealisty czym jest patriotyzm.

 

 

Zajęcia są dla szkół bezpłatne!!!

Prosimy o zgłoszenia mailowo: fundacjaart.reif@gmail.com

Załączam wyrazy szacunku

Maria Reif – 607 139 310

 

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę Biuro Edukacji

Gospodarz programu: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Autor i organizator – Fundacja ART.

www.fundacjaARTfreeart.pl