Publikacje Muzeum Niepodległości 2012 – 2016


 

Archiwum publikacji

 

ALBUMY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Wyspiański Dzieła malarskie

Redakcja Tadeusz Skoczek, wstęp Franciszek Ziejka

Reprint albumu z 1925 r. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Album zawiera test Exegi monumentum napisany przez Stanisława Przybyszewskiego oraz biografię artysty autorstwa Tadeusza Żuka-Skarszewskiego. Zestawienie i objaśnienie dzieł malarskich, graficznych i rzeźbiarskich Wyspiańskiego zostało przygotowane przez Stanisława Świerza. Katalog prac obejmuje rysunki z czasów szkolnych, prace z podróży po Europie, polichromie kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie, witraże franciszkańskie i wawelskie, karykatury, ilustracje do Iliady, „Życia” i  płaskorzeźby.

Format 240 mm x 330 mm, s. 218, oprawa twarda. cena: 250 zł

———————————————————————————————————-


 

powst war okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie Warszawskie

Album z serii Polskie Powstania Narodowe wydany z okazji upamiętnienia 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, pod redakcją Tadeusza Skoczka. Zawiera 309 reprodukcji, wśród nich obrazy, grafiki Józefa Młynarskiego przedstawiające walkę powstańców i tragiczny los ludności cywilnej, fotografie m.in. Ireny Kummant-Skotnickiej ukazujące historię śródmiejskiego plutonu Dywersji Bojowej Armii Krajowej im. por. „Rygla” oraz fotografie wykonane przez Niemców dokumentujące wyludnienie Warszawy, a także plakaty. Obraz graficzny uzupełnia opis powstania pochodzący z wydawnictwa konspiracyjnego z 1945 roku pt. Bój Warszawy. Album w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Format 24 cm x 33 cm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 232.

——————————————————————————————————-

Lwów 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lwów i okolice

Album z serii Skarby kultury i literatury polskiej pod redakcją Piotra Skoczka. Zawiera tekst Fryderyka Papée z 1933 roku pt. Lwów, w którym autor opisuje historię miasta. Prezentuje prace m. in. Edwarda Trzemeskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Juliusza Kossaka, które zostały udostępnione ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteki Narodowej w  Warszawie. Album w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Format 24 cm x 33 cm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 256.

cena: 250 zł

——————————————————————————————————-

Wilno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilno i okolice

Album z serii Skarby kultury i literatury polskiej pod redakcją Tadeusza Skoczka.  Zawiera tekst Lucjana Rydla pt. Wilno, w którym autor opisuje wspomnienia z pobytu w Wilnie wiosną 1914 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej oraz zamieszcza rys historyczny o dziejach miasta, opisuje m. in. wileńskie kościoły (Św. Anny, Bernardynów, Św. Piotra na Antokolu), pałace (Chodkiewiczów, Radziwiłłów), cmentarz na Rossie. Zamieszczone w publikacji reprodukcje (m. in. fotografie Jana Bułhaka, Bolesława i Edmunda Zdanowskich, grafiki Artura Grottgera, rysunki Napoleona Ordy)  pochodzą m. in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Muzeum Niepodległości, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie. Album w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Format 24 cm x 33 cm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 256.

cena: 250 zł

——————————————————————————————————-

pejzaże Reymonta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejzaże Władysława Reymonta, redakcja Tadeusz Skoczek. Album zawiera 182 reprodukcje, wśród nich wizerunki i rękopisy Władysława Reymonta, obrazy i grafiki przedstawiające Mazowsze (m. in. Józefa Chełmońskiego, Stanisława Czajkowskiego, Alfonsa Karpińskiego), ilustracje Apoloniusza Kędzierskiego do powieści Chłopi, fotografie Mazowsza i jego mieszkańców z 1918 roku, ukazujące ogrom zniszczeń po I wojnie światowej i ubóstwo ludności polskiej. Ilustracje pochodzą m.in. z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Klasztoru Paulinów na Skałce, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Format 240×330 mm, oprawa twarda, wersja językowa polska, angielska, niemiecka i rosyjska, s. 200.

cena: 250 zł

——————————————————————————————————-

jp2ok3adka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN PAWEŁ II. DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

 

Album z serii Wielcy Polacy został wydany w 2013 roku przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą w serii Wielcy Polacy. Bogaty materiał ilustracyjny zawarty w tej serii, wielkoformatowe i barwne fotografie pozwalają zapoznać czytelnika z każdym okresem życia Karola Wojtyły; od dzieciństwa, poprzez dorosłość, drogę kapłańską i pontyfikat, którego ukoronowaniem była beatyfikacja. Ponadto w albumie zawarte zostały fotografie miejsc, w których przebywał Ojciec Święty oraz różnych form upamiętnienia papieża Polaka, tj. pomniki, znaczki pocztowe z wielu państw. Szczególnym walorem jest tłumaczenie tekstów na język angielski. Publikacja została podzielona na następujące części: Wizerunki Jana Pawła II, Miejsca związane z Janem Pawłem II, Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Pomniki Jana Pawła II i sanktuarium jego imienia w Krakowie, Znaczki, Beatyfikacja Jana Pawła II. Autorem wprowadzenia jest Tadeusz Skoczek.

 

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216; ISBN: 978-83-62235-48-3.

cena: 250 zł

————————————————————————————————————————–

ok3adka dziecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECKO W MALARSTWIE

W serii Skarby kultury ukazał się album Dziecko w malarstwie, wydany w 2013 r. pod patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Zamieszczone w publikacji 202 reprodukcje pochodzą m. in. ze zbiorów: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Niepodległości, domów aukcyjnych i galerii. Obraz dziecka na przestrzeni wieków zaprezentowany został na  podstawie prac wybitnych artystów, takich jak: Tadeusz Makowski, Olga Boznańska, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński. Czytelnik znajdzie w tym tomie piękne akwarele przedstawiające portrety dzieci, scenki rodzajowe. Autorem wprowadzenia jest Tadeusz Skoczek. Publikacja wydana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Proszówki.

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216; ISBN: 978-83-62235-35-3.

cena: 250 zł

 

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWSTANIE STYCZNIOWE

 

Album Powstanie styczniowe wydany w 2013 roku w serii Polskie powstania narodowe, pod patronatem Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Biblioteki Jagiellońskiej, w wersji językowej angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Barwne reprodukcje ze zbiorów m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Niepodległości w Warszawie ukazują szeroką panoramę przygotowań do powstania, przebiegu i represji popowstaniowych.

 

Publikacja została przygotowana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Proszówki, w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

 

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 208

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIUSZ KOSSAK

 

Juliusz Kossak, wprowadzenie Tadeusz Skoczek, Seria Skarby kultury literatury polskiej, tom XVII, Muzeum Niepodległości w Warszawie

Album zawiera reprodukcję książki Stanisława Witkiewicza Juliusz Kossak, reprodukcje obrazów i grafik ze zbiorów m.in.: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prezentuje bogaty dorobek twórczy malarza, grafika, ilustratora książek Wincentego Pola, Juliana Ursyna Niemcewicza i Henryka Sienkiewicza. Artysta wychowany w duchu patriotycznym tworzył prace przedstawiające głównie sceny historyczne i batalistyczne. Publikacja przygotowana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Proszówki

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216. cena: 250 zł

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOJCIECH KOSSAK

 

Album z serii „Skarby kultury i literatury polskiej” otwiera reprodukcja Wspomnień Wojciecha Kossaka, syna Juliusza, opublikowanych w 1913 roku przez Gebethnera i Wolffa, o których piszą wydawcy, że „czyta się jak piękne opowiadanie (…) z którego wiernie, stale i mocno bije cześć dla kraju, dla narodu, dla każdej polskiej mogiły.” Druga część księgi prezentuje szeroki wybór obrazów (z ponad 3 tysięcy prac malarza) o tematyce historycznej, batalistycznej, portrety i scenki rodzajowe. Wśród nich znajdziemy m.in.: Zaślubiny Polski z morzem, Grunwald i fragmenty Panoramy Racławickiej. Album w wersji językowej angielskiej i niemieckiej.

 

Format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 256.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-

okł. Chełmoński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Chełmoński, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Album zawiera reprodukcje prac Józefa Chełmońskiego ze zbiorów m.in. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Domu Aukcyjnego Agra-Art. Są tu m.in. obrazy i rysunki, tj. Bociany, Krzyż, Świt. Królestwo ptaków. Reprodukcje poprzedzone są wspomnieniami o malarzu, które napisali m.in. Antoni Piotrowski, Stanisław Witkiewicz i Miłosz Kotarbiński.

 

Format 24 cm x 33 cm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; s. 248.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

ORZEŁ_okładka 26VIIIv2

 

 

 

 

 

 

 

ORZEŁ BIAŁY 26VIII_DRUK-8 ORZEŁ BIAŁY 26VIII_DRUK-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu, redakcja Tadeusz Skoczek. Katalog stałej wystawy muzealnej „Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu” zawiera m. in. teksty dotyczące idei wystawy, historii nadawania Orderu Orła Białego, Orła jako symbolu żołnierza polskiego, wykorzystania tego motywu w edukacji szkolnej, wizerunku Orła jako symbolu narodu bez państwa, roli pocztówki patriotycznej w walce z zaborcą na przełomie XIX i XX wieku, bandery polskiej, Corona Regni Poloniae, Mazurka Dąbrowskiego. Reprodukcje fotografii pochodzą m. in. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Bernadottebiblioteket, Kungliga Slottet. Format 210×278 mm, oprawa miękka, ilustracje kolorowe, wersja językowa polska i angielska, s. 148. cena: 10 zł

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

okładka Okna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Kułakowski, Okna do Boga.

 

Informator wystawy monograficznej pod redakcją Tadeusza Skoczka. Prace Alfonsa Kułakowskiego – Kresowiaka, Sybiraka, artysty ciężko doświadczonego przez los przedstawiają m.in. barwne krajobrazy Kazachstanu, Litwy czy Witoszewa. Pomimo trudnych doświadczeń jego obrazy emanują optymizmem; przekazują radość i urodę życia. Wystawa jest prezentowana w Muzeum Niepodległości w dniach 29.11.2013–13.04.2014.

Format 23 x 20,3 mm; oprawa miękka, barwne ilustracje; rok wydania 2013; s. 96

—————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolice Polski w rysunkach Tadeusza Kurka, redakcja Tadeusz Skoczek

Informator wystawy prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej w dniach 18 stycznia – 12 marca 2017 r.

Format 230 x 205 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 104.

———————————————————————————————————————————

okł. Chciałem odbudowac polską...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałem odbudować polską duszę. W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Informator wystawy prezentowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie od 29 października 2014 roku do 27 marca 2015 roku, przygotowanej z okazji 90. rocznicy śmierci Władysława Reymonta oraz 90. rocznicy przyznania mu Nagrody Nobla.

 

Format 230 x 200 mm; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; s. 120.

———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sienkiewicza drogi do niepodległości, redakcja Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek

Katalog wystawy prac malarskich inspirowanych dziełami Henryka Sienkiewicza, wydany wspólnie z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Na wystawie prezentowanej w Muzeum Niepodległości od 4 kwietnia do 26 maja 2017, a następnie w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej – od 7 czerwca do 2 lipca 2017 są przedstawione prace artystów, którzy uczestniczyli w plenerach organizowanych przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Format 209 x 209 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 144 .

cena: 10 zł

———————————————————————————————————————————–

okł. Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport za drutami, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Informator wystawy prezentowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie od 19 marca do 18 maja 2015 roku. Zawiera eseje, które dotyczą szeroko pojętej problematyki sportu jako narzędzia patriotycznego oporu oraz walki o niepodległość. Na ilustracjach m. in. flagi szyte w obozach, puchary wykonane z menażek, dyplomy uczestnictwa w zawodach oraz nieznane pamiątki dotyczące działalności sportowej.

 

Format 230 x 200 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 110.

 

—————————————————————————————————————–


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

okł. Powrót nad Odrę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Katalog wystawy prezentowanej od 4 maja do 13 lipca 2015  w Muzeum Niepodległości. Prezentuje cenny i wciąż mało znany zbiór plakatów, będących w posiadaniu placówki. Wśród autorów plakatów są m. in.: Eryk Lipiński, Edmund Bartłomiejczyk, Władysław Jarocki, Zygmunt Kamiński, Kajetan Stefanowicz, Jan Kulikowski, Witold Kalicki, Włodzimierz Zakrzewski, Andrzej Lachowicz.  Tematyka prac dotyczy m.in. pokonania niemieckiego okupanta i dotarcia do Berlina, wkroczenia oddziałów Wojska Polskiego na tereny przyszłych Ziem Odzyskanych, zagadnienia zagospodarowania i zasiedlenia nowych terenów.

 

Format: 210 x 278 mm; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; s. 104.

cena: 10 zł

———————————————————————————————————————————–

okł.- na legionowym szlaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na legionowym szlaku…, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Informator wystawy prezentowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie od 30 stycznia do 5 marca 2015 roku. Reprodukcje fotografii pochodzą ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, zbiorów prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Format 230 x 200 mm; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; s. 156.

———————————————————————————————————————————–

okładka Powstanie styczniowe w legendzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie styczniowe w legendzie, historiografii i sztuce

Publikacja wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego prezentuje obraz powstania styczniowego w sztuce, na przykładzie malarstwa (m.in. Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Ludomira Benedyktowicza), rzeźby (m.in. Xawerego Dunikowskiego, Gustawa Hadyny), fotografii oraz biżuterii patriotycznej ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Teksty dr. Tadeusza Skoczka i dr. Janusza Gmitruka wprowadzają w temat ikonografii związanej z wydarzeniami 1830 roku oraz podkreślają kwestię chłopską w walce o niepodległość państwa polskiego.

Format 20,9 x 20,9 mm; oprawa miękka; barwne ilustracje; rok wydania 2013; s. 128

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

ok3adka 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORZKA CHWAŁA. CIENIOM STYCZNIA 1863 ROKU

Album wystawy prezentowanej od 22 stycznia do 5 maja 2013 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku i od 18 maja do 11 listopada 2013 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, przygotowanej z okazji  150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Format 221 x 278; s. 100; kolorowe ilustracje.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura Polski niepodległej

 

Album wystawy Muzeum Niepodległości w Warszawie (19.05.2012–15.12.2012) prezentuje projekty i rysunki architektoniczne budowli powstałych w okresie międzywojennym, plany urbanistyczne, pamiątki po architektach, dokumenty i archiwalia, przedmioty składające się na warsztat pracy architekta, inne liczne zabytki oraz fotografie. Zamierzeniem autorów wystawy jest ukazanie pozytywnego, twórczego i wrażliwego społecznie oblicza niepodległości i państwowości, związanego z działalnością architektów, rozwojem myśli urbanistycznej i idei w architekturze w okresie międzywojennym.

 

Format 21 cm x 27,8 cm; oprawa miękka; s. 160; wersja językowa polsko-angielska

 


 

 

 

 

 

 


——————————————————————————————————————-

 

 

taniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Taniec wśród mieczów – polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Książka powstała na podstawie źródeł archiwalnych znajdujących się w Muzeum Więzienia Pawiak, będącym w latach 1939-1944 więzieniem hitlerowskiego gesta­po. Członkowie polskiego personelu medycznego nie tylko leczyli więźniów, lecz także byli żołnierzami konspiracji, działalności prowa­dzonej z narażeniem własnego życia. Zbiór relacji byłych więźniów został uzupełniony wspomnieniami, biogramami lekarzy i lekarek więźniów Pawiaka. Format 230×204 mm; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; wersja językowa polsko-angielska, s. 184. cena: 25 zł

———————————————————————————————————-

pawiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Ossibach-Budzyński, Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915

Publikacja źródłowa przygotowana na podstawie dokumentów, meldunków, raportów więziennych, korespondencji więźniów. Autor opisuje m. in. budowę Pawiaka, porządek wewnętrzny więzienia w początkowym okresie funkcjonowania, reżim więzienny, warunki życia więźniów politycznych, metody tajnej komunikacji.

Format 165 x 245 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 454.

———————————————————————————————————

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Lekarze Pawiaka. Katalog wystawy „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” prezentowanej w Muzeum Więzienia Pawiak od 2 października 2015 r. do  30 września 2016 r. Ukazuje temat zorganizowanej walki Polskiego Państwa Podziemnego z nie­mieckim okupantem, za więziennymi murami. Miała ona charak­ter wielowymiarowy; przenoszenie liścików tzw. grypsów, kontaktowanie ze sobą osób aresztowanych, planowanie i pomoc w organizacji ucieczek więźniów. Katalog uzupełniają fotografie narzędzi lekarskich, stenogramy sekwencji filmowych, zawierające fragmenty filmu Pawiak w relacjach świadków w reżyserii Andrzeja Kałuszko oraz radiowych, zrealizowanych z fragmentów nagrań radiowych z Archiwum Polskiego Radia i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Format 210×278 mm, oprawa miękka, ilustracje, wersja językowa polska i angielska, s. 148. cena: 20 zł

 

————————————————————

historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia – ludzie – pamięć, redakcja Tadeusz Skoczek

Publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej 25 listopada 2015 roku  z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak.

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 304.

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————-

 

 

 

 

 


slady-pamieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Gierczyńska, Ślady pamięci Pawiaka. 50 lat Muzeum Więzienia Pawiak   

Publikacja jubileuszowa przedstawia historię więzienia od ukończenia jego budowy (wg projektu Henryka Marconiego w 1837 roku), poprzez okres rewolucji 1905-1907, dwudziestolecie międzywojenne, lata II wojny światowej. Opisuje pierwsze formy upamiętnienia ofiar na gruzach zburzonego więzienia, budowę Muzeum Więzienia Pawiak, wystawy stałe, Pomnik Drzewa Pawiackiego oraz uroczystości rocznicowe i okolicznościowe, tj. Dni Pamięci Pawiaka czy Noc Muzeów.

Format: 230 x 205 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 224. cena: 40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

Ojcom naszym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-lecie pracy twórczej Gustawa Hadyny, Ojcom naszym. Wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Informator wystawy pod redakcją Tadeusza Skoczka prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej (12 maja – 5 czerwca 2016).

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

okł. Inspiracje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiracje Feliksa Mostowicza. W 80. rocznicę deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, redakcja Tadeusz Skoczek

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w trakcie trwania wystawy Kazachstan-Ursynów. Droga Feliksa Mostowicza do kraju przodków w Muzeum Niepodległości.

Teksty dotyczą m.in. religijności Polaków w Kazachstanie, cmentarzy w stepie kazachstańskim, prac Feliksa Mostowicza w zbiorach Muzeum Niepodległości i wspomnień zesłańców.

Format: 165 x 235 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 216.

cena: 5 zł

———————————————————————————————————

orzeł biały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeł Biały – znak wolności. Wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Informator wystawy pod redakcją Tadeusza Skoczka prezentowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej (12 maja – 5 czerwca 2016).

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 28.

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Bąkała, Sędzia Dagome, czyli rozważania wokół Chrztu Polski  (seria Wykłady na Cytadeli, t. 5)

Autor opisuje najwcześniejsze dzieje Polski, podkreśla fakt przyjęcia chrześcijaństwa jako wprowadzenia Polski do cywilizacji zachodniej. Punktem wyjścia do rozważań nad historią Polski jest najstarszy dokument Dagome iudex, powstały w latach 1099–1118.

Format: 115 x 170 mm; oprawa twarda; s. 118.

———————————————————————————————————-

 

Gmitruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Gmitruk, Źródła wiecznego trwania. Państwo – Kościół – kultura – wieś  (seria Wykłady na Cytadeli, t. 4)

Autor opisuje m. in. związki Kościoła i narodu; podkreśla, że od przyjęcia przez państwo polskie chrześcijaństwa do dnia dzisiejszego losy narodu i Kościoła są nierozerwalnie związane. Kościół oddziaływał również na kształtowanie się kultury ludowej; życie kulturalne wsi skupiało się wokół parafii, religia była lokalnym składnikiem kultury, a wzorce postaw chłopów wywodziły się głownie z życia parafialnego. Opisuje także funkcje kultury ludowej, dzieje narodu i państwa polskiego.

Format: 115 x 170 mm; oprawa twarda; s. 122.

————————————————————————————————————

 

Władysław Jagniątkowski - okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Załęczny, Władysław Jagniątkowski 1856-1930. Biografia niebanalna. Seria Wykłady na Cytadeli, t. III

Publikacja przedstawia sylwetkę Władysława Jagniątkowskiego, żołnierza Legii Cudzoziemskiej, instruktora i wykładowcy w szkole Związku Strzeleckiego w Paryżu (1913-1914), dyrektora naukowego Szkoły Podchorążych, uczestnika międzynarodowej komisji dla wytyczenia granicy między Polską i Czechosłowacją na Górnym Śląsku (1920 r.), wykładowcy w Szkole Podchorążych Inżynierów w Warszawie, a także autora powieści, pisanych w oparciu o swój dziennik, tj.: Polak w Legii Cudzoziemskiej, Kartki z podróży, Na brzegach Senegalu. Z przygód polskich na obczyźnie, Religia nowoczesna. Podstawy ogólne.

Format 115×170 mm; ilustracje, oprawa twarda, s. 100.

 

———————————————————————————————————-

okł. Sytuacja Polaków na Ukrainie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Krasowska, Sytuacja Polaków na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym (na przykładzie Bukowiny Karpackiej i Ukrainy południowo-wschodniej). Seria Wykłady na Cytadeli, t. I

 

Publikacja przedstawia opis współczesnej sytuacji Polaków na Ukrainie oraz sposoby wyrażania tożsamości narodowej poprzez język, religię, pielęgnowanie polskich tradycji, działalność towarzystw polskich, ośrodków naukowo-dydaktycznych (m.in. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku), ruch artystyczny (m.in. organizacja Dni Kultury Polskiej w Donbasie), polską prasę i nauczanie języka polskiego.

 

Format: 115 x 170 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 52.

———————————————————————————————————

okł. Polki we Francji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kozyra, Polki w życiu politycznym Francji w XIX i XX wieku. Seria Wykłady na Cytadeli, t. II

 

Publikacja dotyczy m.in. wychodźstwa polskiego we Francji i udziału w nim kobiet, statusu prawnego i społecznego Polek we Francji w XIX i XX wieku, wojnie francusko-pruskiej i Komunie Paryskiej (m.in. Anna Henryka Pustowójtówna, Paulina Mękarska) oraz francuskim ruchu oporu w czasie II wojny światowej (m.in. Paulina Mazurowa, Jadwiga Tłoczek, Stefania Czarnecka).

 

Format: 115 x 170 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 78.

———————————————————————————————————

 

kresy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresy wczoraj, dziś, jutro. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 10 lipca 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 200.


—————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRESY. Trudne sąsiedztwo

Redakcja: Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się 9 lipca 2016 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947. Organizatorami sesji byli: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Klub Inteligencji Polskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Format 165 x 235 mm; oprawa miękka; ilość stron 160

KRESY. Tekst

 

————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny, Janusz Gmitruk, Z kolędą przez stulecia

Publikacja zawiera zbiór tekstów kolęd tradycyjnych, patriotycznych i współczesnych, który poprzedzony został tekstami o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce na przestrzeni dziejów. Całość uzupełniają ilustracje ze zbiorów Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Format 230 x 205 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 176.

————————————————————————————

 

pod obcymi sztandarami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Judycki, Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych. Popularny słownik biograficzny, tom 1, wydany w związku ze szczytem NATO w Warszawie.

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 246.

——————————————————————————————————-

Zalewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Zalewski, Wydarzenia. Znaki czasu 1939-1945

Autor, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, opisuje swoje doświadczenia z okresu niemieckiej okupacji, wspomnienia z hitlerowskich obozów kon­centracyjnych. Publikacja upamiętnia walkę o niepodległość i martyrologię narodu polskiego w latach 1939−1945.

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 136.

————————————————————————–


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rocznik Kresowy” nr 1 2015, redaktor naczelny Tadeusz Skoczek

Pierwszy numer rocznika wydawanego przez Muzeum Niepodległości zawiera teksty m.in. o pradziejach powstania Lwowa, vilnianach w zbiorach Muzeum Niepodległości, ukraińskich polonofilach w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Format 165×235 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 196.

—————————————————————————————-

okł. Z Bogiem za ojczyznę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Bogiem za ojczyznę i wolność  – o  Franciszku II Rakoczym bohaterze Węgier, redakcja Tadeusz Skoczek, János Tischler, Marek Zalewski

 

Publikacja przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie i Muzeum Niepodległości, przedstawia księcia Siedmiogrodu i Węgier, przywódcę ruchu narodowego i jego związki z Polską.

 

Format: 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 84.

cena: 10 zł

——————————————————————————————————–

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Marek Makowski, Kardynał Aleksander Kakowski – Metropolita Warszawski (1913-1938). Kalendarium

 

         Publikacja ks. Marka Makowskiego, pod redakcją Tadeusza Skoczka, wydana w 2015 r. przez Muzeum Niepodległości przybliża postać wybitnego Polaka i człowieka Kościoła, zasłużonego dla Mazowsza i Polski, patriotę i męża stanu.

         Aleksander Kakowski był ostatnim  prymasem  Królestwa Polskiego, członkiem Rady Regencyjnej. Przyczynił się do podpisania konkordatu ze Stolicą Apostolską (1925 r.) oraz

współorganizował Akcję Katolicką i duszpasterstwo akademickie. Mimo wielu zasług na polu działalności kościelnej, a także narodowej i społecznej, pozostaje dziś postacią mało znaną. Książka jest bardzo dobrym źródłem poznawczym jego życia i działalności. Autor zawarł w niej szeroką bazę źródłową. Znajduje się w niej  również wiele informacji o archidiecezji warszawskiej oraz o kościele w Polsce w latach I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Stanowi istotną wartość zarówno dla naukowców zajmujących się analizą życia i działania kardynała, jak i  osób interesujących się historią Polski.

Format 165 x 240 mm; oprawa miękka, s. 546.

———————————————————————————————————–

 

okł. Mazowieccy muzealnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Skoczek, Zbigniew Judycki,  Mazowieccy Muzealnicy. Słownik biograficzny

 

Leksykon biograficzny zawierający noty biograficzne pracowników muzeów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Stanowi formę przypomnienia i utrwalenia dorobku piętnastolecia Stowarzyszenia Muzealników Polskich działającego w regionie Mazowsza.

 

Format: 165 x 235 mm; ilustracje kolorowe; oprawa miękka; s. 184

———————————————————————————————————-

okł. Powstanie list.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje – historiografia – pamięć, redakcja Tadeusz Skoczek 

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20.10.2011 r. w Muzeum Niepodległości. Ukazuje poglądy współczesnych historyków na zryw niepodległościowy, jego dziedzictwo w literaturze, sztuce, historiografii, począwszy od chwili upadku powstania aż do czasów nam współczesnych. Prezentuje rożne postawy polityczne wobec powstania, rożne formy dziedzictwa i pamięci o tamtym wydarzeniu.

 

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa twarda; s. 640.

cena: 30 zł

———————————————————————————————————-

 

powiat warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Załęczny, Powiat warszawski w latach II Rzeczpospolitej.

 

Autorka przedstawia historię powiatu warszawskiego w latach 1918-1939, ukazuje przemiany zachodzące w okresie II RP oraz wkład społeczności lokalnej w rozwój regionu i państwa. Książka zawiera informacje o kształtowaniu się terytorium powiatu warszawskiego, zróżnicowanej strukturze ludności, życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Podstawą do napisania niniejszej rozprawy były archiwalia, źródła drukowane, prasa oraz opracowania. Format 175 x 240 mm; oprawa twarda; s. 624.

 

———————————————————————————————————-

Epopeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Bezak, Epopeja Legionowa.

 

Publikacja oparta na materiale źródłowym zawiera szczegółowy opis funkcjonowania Legionów Polskich; utworzenie i początki formacji (1914 r.), kalendarium działań wojennych, życie codzienne i religijne, okopy i osiedla legionowe, sztuka legionowa, pieśni legionowe, rozrywki, medycyna czasu wojny, kryzys przysięgowy, obozy w Galicji i na Węgrzech. Zawiera obraz działań Naczelnego Komitetu Narodowego, organizacji społecznych,  Straży Obywatelskiej, Tymczasowej Rady Stanu, Rady Regencyjnej, Polskiej Organizacji Wojskowej. Podaje przykłady wykorzystania tematów legionowych we współczesnej edukacji szkolnej, służące kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży.

 

 

Format 210×278 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 152.

 

———————————————————————————————————-

 

Górny Śląsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górny Śląsk 1918-1922, redakcja Tadeusz Skoczek.

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji „Górny Śląsk 1918-1922”,  która odbyła się w Muzeum Niepodległości 28 kwietnia 2011 roku. Teksty dotyczą m. in.  dziedzictwa polskiej myśli patriotycznej związanej z polskością Górnego Śląska, niemieckich interpretacji plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku, ruchu ludowego i rządu Wincentego Witosa wobec powstań, duszpasterstwa polowego, prasy warszawskiej i ludności Warszawy powstań śląskich, powstania śląskie w literaturze wspomnieniowej i pieśni.

 

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 430.

 

———————————————————————————————————-

Teodorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodorowicz. Mówca i patriota, redakcja Tadeusz Skoczek.

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej „Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca i patriota”, która odbyła się 6 listopada 2014 r. w Muzeum Niepodległości. W dniu 3 lipca 2014 Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic w dzielnicy Wilanów nazwy abpa Józefa Teodorowicza. Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938) był polskim arcybiskupem lwowskim obrządku ormiańskiego, teologiem, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy, a następnie senatorem I kadencji w II RP. Prowadził bardzo aktywną działalność społeczną i polityczną na rzecz niepodległości państwa polskiego. Był odnowicielem kościoła ormiańskiego w zakresie: liturgii, powołań kapłańskich, życia duchowego. Odnowił też lwowską katedrę ormiańską, wzbogacając ją o wybitne dzieła sztuki: mozaiki Józefa Mehoffera, freski i obrazy Jana Henryka Rosena.

 

Format: 165×235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 178.

 

———————————————————————————————————-

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie

Autor należy do najwybitniejszych popularyzatorów dziejów powstań narodowych w początkach XX wieku. Monografia została napisana w 1917 roku, a obecnie, w wydaniu drugim, została uzupełniona i poprawiona. Wydaną wspólnie z Oficyną Wydawniczą Rytm publikację wzbogaca materiał ilustracyjny ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format: 149 x 210 mm; oprawa twarda; ilustracje; s. 240. cena: 35 zł

 

 

 

——————————————————————————————————————–

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Śliwiński, Powstanie styczniowe

Monografia Artura Śliwińskiego (1877-1953), współpracownika Józefa Piłsudskiego, przewodniczącego Centralnego Komitetu Narodowego, posiada istotną wartość dokumentacyjną; autor miał możliwość komentowania źródeł z uczestnikami powstania styczniowego. Dodatkowym walorem pracy jest strona literacka, ukazująca talent pisarski autora. Posłowie do książki napisał Profesor Marian Marek Drozdowski. Publikacja z serii Polskie Powstania Narodowe Oficyny Wydawniczej Rytm we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 15×21 cm; s. 224; oprawa twarda; rok wydania 2013

 

———————————————————————————————————

2014.10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury

2014.10.03. Cytadela. Środek

 

 

———————————————————————————————————–

 

 

wspomnienia ułana okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walery Przyborowski, Wspomnienia ułana z 1863 roku

Walery Przyborowski, powieściopisarz, prekursor patriotycznego wychowania młodzieży, historyk i uczestnik powstania styczniowego. Opisuje przebieg powstania oraz analizuje przyczyny upadku powstania. Ukazuje „ciemną stronę” powstania, strącając przy okazji z piedestału niektórych jego przywódców i uznanych bohaterów. Publikacja z serii Polskie Powstania Narodowe Oficyny Wydawniczej Rytm we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 15×21 cm; s. 192;  oprawa twarda; rok wydania 2013————————————————————————————————– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, Insurekcja kościuszkowska i jej naczelnik w legendzie, historiografii i sztuce

Publikacja wydana z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 „Rokiem Tadeusza Kościuszki”. Zawiera obszerna ikonografię Kościuszki i Insurekcji ze zbiorów Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz teksty dotyczące biografii Naczelnika, pamięci i tradycji kościuszkowskich w Polsce.

Format 230 x 205 mm, oprawa miękka, ilustracje, s. 96.

cena: 10 zł


————————————————————————————————–

 


okładka Dyplomatyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Tadeusz  Lichota, Dyplomatyczne gawędy. Przygody i podróże zwyczajnego dyplomaty

Książka wydana w serii „Autobiografie” pod redakcją Tadeusza Skoczka. Autor wspomina pracę na placówkach dyplomatycznych i konsularnych na Kubie, w Brazylii, Argentynie, Hiszpanii, Meksyku i Peru, gdzie pełnił  m.in. funkcję konsula i attaché prasowego.

Format 165 x 240 mm; ilustracje; s. 336

 

 

———————————————————————————————————-

okładkaprasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasa Powstania Warszawskiego pod redakcją Tadeusza Skoczka

 

 

Publikacja poświęcona prasie Powstania Warszawskiego i problematyce konserwatorskiej. Stanowi zbiór tekstów wygłoszonych na konferencji naukowej Prasa Powstania Warszawskiego, która odbyła się w dniu 6 października 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 70 tytułów prasy powstańczej. Muzeum Niepodległości przystąpiło do projektu  Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, mającego na celu scalenie i udostępnienie prasy powstańczej, w ramach kolekcji tematycznej Prasa Powstania Warszawskiego.

 

 

 

Format 175 x 240 mm; ilustracje kolorowe; s. 224

 

 

 

 

———————————————————————————————————

okładkaraczejzginać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Żarnowski, Raczej zginąć, niż zdradzić sprawę. Areszt śledczy gestapo w al. Szucha 25

 

 

W latach 1939-1945 w al. Szucha 25 mieściła się siedziba Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, w której podziemiach funkcjonował areszt gestapo. Po wojnie utworzono tu Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Książka przedstawia historię aresztu oraz biogramy więźniów, upamiętnia bohaterów i zachęca do zapoznania się z ekspozycją  Mauzoleum, filią oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.

 

Format 208 x 208 mm; ilustracje kolorowe; s. 168

cena: 8 zł

 

 

 


 

krasiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Publikacja zawiera teksty prezentowane na konferencji zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w dniach 8 października 2015 roku (Muzeum Romantyzmu) oraz 9 października  2015 roku (Muzeum Niepodległości w Warszawie).

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 306.

————————————————————————————————–

okładka Semeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku

Publikacja wydana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Niepodległości w Warszawie, zawiera tekst analizy książki S. Hesketa Działania wojenne w Królestwie polskim w 1863 r., dokonanej przez generała Włodzimierza Sawicza Semekę (1816-1897), naczelnika rejonu warszawskiego, a następnie guberni płockiej. Prezentuje działania militarne na Mazowszu w czasie powstania styczniowego. Podstawą edycji jest wydanie petersburskie z 1895 roku zatytułowane „Analiza pracy Działania wojenne w Królestwie Polskim w 1863 r., opracowanej przez gen. S. Gesketa pod redakcją generała lejtnanta Puzyrewskiego”.

 

Format 11,5×19,3 cm; ilustracje, s. 112; rok wydania 2013

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Być sobą. Z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Franciszka Wiktora Mleczki. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Jaski i Tadeusza Skoczka

 

Księga pamiątkowa profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zawiera wypowiedzi przyjaciół, członków rodziny, uczniów oraz ludzi nauki, z którymi Jubilat współpracował.  Dokumentuje zarówno życie zawodowe profesora Franciszka Mleczki, jak i opowiada o relacjach rodzinnych i przyjacielskich.  Poprzez szeroko omówiony wątek autobiograficzny, czytelnik ma możliwość zapoznania się z realiami sytuacji społecznej i politycznej na przestrzeni działalności zawodowej profesora (od lat 50. ubiegłego wieku) oraz wejść w krąg zainteresowań naukowych osób związanych z Jubilatem; od tematyki socjologicznej, filozoficznej, politycznej, społecznej i ekonomicznej.

Format 21 cm x 29,6 cm; ilość stron 378; oprawa twarda; ilustracje

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność

 

Publikacja prezentuje referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniu 15 lutego 2012 roku, w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, ogłoszonego przez ONZ.

 

Format 16,8 x 24; oprawa miękka; s. 174

———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralny okręg przemysłowy 

 

———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień za Dniem

 

———————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

———————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba było żyć

———————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seweryn Gross

———————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sny młodzieńcze