DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2018


Podczas trwającej w całej Polsce

od 11 do 13 maja 2018 r.

V edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej

 

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

wstęp do oddziałów Muzeum Niepodległości –

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak –

jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– W PIĄTEK 11 MAJA

o g. 11.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(ul. Skazańców 25)

odbędzie się konferencja „Inwestycje w dziedzictwo i rozwój”,

kolejne spotkanie w ramach wydarzenia

Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”.

Na zakończenie konferencji zaplanowano oprowadzanie po Muzeum.

Udział w konferencji prosimy zgłaszać mejlowo do biura Związku Powiatów Polskich:

Alicja Cisowska, ac@zpp.pl

(W zgłoszeniu należy zawrzeć informację: Proszę o potwierdzenie otrzymania zgłoszenia).

 

– W SOBOTĘ 12 MAJA

w g. 10.30–12.00 i 13.00–14.30 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie

po Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

w g. 10.00–12.00 i 14.00–16.00 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie

po ekspozycjach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
oraz terenie wokół Muzeum

(w programie oglądanie miejsc na ogół niedostępnych dla zwiedzających).

 

– W NIEDZIELĘ 13 MAJA

w g. 10.00–16.30 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie

po Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 

___________________________________________________________________________

Muzeum Niepodległości w Warszawie było beneficjentem

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,

priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. Kultura,

»Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości«

oraz

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,

priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. Kultura,

»Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej I dziedzińca«.

___________________________________________________________________________

Obecnie Muzeum Niepodległości w Warszawie jest beneficjentem

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,

projekt »Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych«,

oraz

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,

działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe,

projekt »Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”.

___________________________________________________________________________