Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli


DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

 

 

 

I. Spotkania, warsztaty i konferencje metodyczne

 

Warsztaty: Zadania edukacji szkolnej w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej (wybrane projekty z konkursów regionalnych)

 

Warsztaty: Rola pieśni narodowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich (z udziałem prof. Dr. hab. Wojciecha Podgórskiego)

 

 

 

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach, warsztatach i konferencjach prosimy o kontakt tel. (22) 827 96 43