Uroczystość składania kwiatów w Bramie Straceń


UROCZYSTOŚĆ W BRAMIE STRACEŃ 9 XI 2011 Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości przygotowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w dniu 9 XI 2011 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste składanie wieńców i wiązanek kwiatów w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej, jednym z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej związanym z walką kolejnych polskich pokoleń o odzyskanie niepodległości w epoce zaborów. Wzięły w nim udział delegacje instytucji centralnych i miejscowych władz, organi-zacji kombatanckich i społecznych, młodzież szkolna z LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz inni zaproszeni goście.

Pod tablicą memorialną w Bramie Straceń stanęły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich: Zarządu Głównego Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W podniosłej atmosfe-rze wieńce oraz wiązanki kwiatów złożyli kolejno: przedstawiciele Prezydenta RP, delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej, Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari, delegacja Mini-sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wiceministrem i Generalnym Konserwatorem Zabytków, Piotrem Żuchowskim na czele, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pa-mięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Warszawy, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Kurato-rium Oświaty w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. J. Dąbrowskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Sportu i Tu-rystyki, oraz zaproszonych organizacji kombatanckich: Zarządu Głównego Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Kręgu Pamięci Narodowej im. Stefana Melaka, Związku Inwalidów Wojennych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Szare Szeregi oraz TVP Historia, LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Niepodległości. Po złożeniu kwia-tów i oddaniu hołdu bojownikom o niepodległość okolicznościową mowę wygłosił kierownik Muzeum X Pawilonu Jerzy Wągrodzki.

Następnie zgromadzeni wysłuchali recytacji 2 wierszy Artura Oppmana i Antoniego Bogusławskiego, odnoszących się do wydarzeń listopadowych 1918 r. w Warszawie oraz treści depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 XI 1918 r. notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego w wykonaniu aktora Stanisława Biczysko. Wojskową asystę honorową i nagłośnienie zapewnił 3. Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych z Cytadeli Warszawskiej współpracujący z Muzeum przy organizacji róż-nego rodzaju imprez. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Pol-skiego – Marsza I Brygady oraz podziękowanie dla przybyłych Gości ze strony Dyrektora Muzeum Niepodległości dra Tadeusza Skoczka, który zaprosił chętnych do zwiedzenia Mu-zeum X Pawilonu. Z zaproszenia skorzystała część delegacji, zaś młodzież szkolna wzięła udział w lekcji muzealnej. Uroczystość przygotował zespół pracowników Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości.

Jerzy Wągrodzki