Spacery architektoniczne


Spacery architektoniczne śladami modernizmu

prowadzenie: inż. arch. Grzegorz Mika:

26.05 – Architektoniczne oblicza Państwa Polskiego

Spotkanie: godz. 16.00, róg ul. Rakowieckiej i Wiśniowej

Spacer wzdłuż Rakowieckiej, al. Niepodległości oraz Chałubińskiego, przybliżający nam różne style architektoniczne wykorzystywane do budowania obiektów architektury państwowej oraz reprezentacyjnej w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego.

9.06 – Metropolia nad Wisłą

Spotkanie: godz. 16.00, róg ul. Bartoszewicza i Kopernika

Spacer od Alei na Skarpie do Bulwarów Wiślanych, na trasie którego napotkać można urbanistyczne i architektoniczne pozostałości wielkich modernizacyjnych koncepcji zbliżenia miasta do Wisły, rewitalizacji tkanki Powiśla oraz ekspozycji d. Skarpy Wiślanej jako nowoczesnego waloru krajobrazowego.

23.06 – Od przemysłu do edukacji

Spotkanie: godz. 16.00, pl. Trzech Krzyży przy pomniku Witosa

Spacer po terenach Alei na Skarpie oraz Solca, które w szybkim tempie przechodziły przemianę z dzielnicy przemysłu i biedoty do nowoczesnego bulwaru na Skarpie, planowanego i realizowanego zagłębia edukacyjnego oraz nowych osiedli mieszkaniowych, tworzonych przez wybitnych architektów.

7.07 – Życie Śródmieścia

Spotkanie: godz. 16.00, pl. Unii Lubelskiej, róg ul. Chocimskiej

Spacer po Śródmieściu południowym przez zaułki, ulice i uliczki wytyczane obok głównych traktów, gdzie przy pomocy nowoczesnego projektowania, wyzyskiwano każdy metr zabudowy, jednocześnie tworząc niezwykle nowoczesne realizacje architektoniczne

21.07 – Żoliborz

Spotkanie: godz. 16.00, pl. Inwalidów

Spacer po Starym Żoliborzu – wzniesionej na surowym korzeniu dzielnicy, której historia architektoniczna w XX wieku prowadziła od stylu dworkowego do najnowocześniejszych maszyn mieszkalnych awangardy architektonicznej.