Polska Odrodzona


Z czasów II Rzeczypospolitej pochodzą programy obchodów i zjazdów weteranów powstań narodowych oraz legionistów. Mamy również dokumenty i fotografie upamiętniające ważne rocznice państwowe i aktualne wydarzenia, jak np. sypanie kopca Józefa Piłsudskiego w latach 1935-1936. Z tej okazji wydawano wiele medali, plakietek, ozdobnych dyplomów, których liczny zbiór znajduje się w Muzeum. Posiadamy też broń, elementy oficerskiego umundurowania oraz odznaczenia z okresu międzywojennego.

Muzeum zgromadziło wiele muzealiów dokumentujących życie społeczne tego okresu. Są to eksponaty związane z działalnością ruchu zawodowego, kulturalno-oświatowego, młodzieżowego i sportowego w przeważającej części proweniencji socjalistycznej. Wyróżnić należy także zbiór materiałów dotyczących działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM).