Mazowsze – moja mała Ojczyzna


XI Edycja Konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyzna

Na konkurs wpłynęło łącznie 87 prac, których autorami było 93 uczniów. Dominowały prace plastyczne i prezentacje multimedialne (po 23). Szkoły podstawowe przesłały 51 prac, gimnazja 25, szkoły ponadgimnazjalne 11. Zasięg terytorialny konkursu był bardzo szeroki. Do Muzeum nadesłano prace z następujących miejscowości: Bogurzyn, Glinojeck, Jaktorów, Leszczydół Nowiny, Kałuszyn, Legionowo, Małkinia Górna, Marki, Płock, Prostyń, Siedlin, Śladów, Wyszków, Warszawa. Najwięcej prac wpłynęło z: Wyszkowa (19), Płocka (14) i Warszawy (12). Nad przygotowaniem prac konkursowych czuwało 19 nauczycieli, z których większość współpracuje z nami od lat. Laureatów konkursu wyłoniło jury złożone z pracowników Muzeum. Prace oceniano pod kątem zgodności z tematem, oryginalności i ciekawego wykorzystania tworzywa artystycznego. Nagrodzono i wyróżniono 22 uczniów szkół podstawowych, 15 gimnazjalistów oraz 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zdaniem jurorów nagrodzone i wyróżnione prace świadczą o znajomości historii i teraźniejszości regionu, są dowodem zaangażowania uczniów w poznawanie swojej małej ojczyzny. Autorów prac można nazwać ambasadorami swoich miejscowości, bowiem na szerszym forum propagują oni wiedzę o miastach, miasteczkach i wsiach, gdzie mieszkają i uczą się. Przygotowując prace konkursowe uczniowie wykorzystali swoje umiejętności literackie i plastyczne. Powstały ciekawe formy wypowiedzi świadczące o celowości organizacji tego typu konkursu.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

W kategorii prace plastyczne – szkoły podstawowe

I miejsce

Izabela Kaczmarska SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

Jakub Podwójci SP Nr 23 w Płocku (opiekun p. Renata Wojtycka)

II miejsce

Izabela Zaborowska SP w Bogurzynie (opiekun p. Iwona Jolanta Serafin)

Klaudia Wójciak SP w Bogurzynie (opiekun p. Iwona Jolanta Serafin)

III miejsce

Wioletta Głogoza SP w Śladowie (opiekun p. Beata Krupisiewicz i p. Beata Poryszewska)

Karina Mikulec SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

W kategorii prace plastyczne – gimnazjum

I miejsce

Aleksandra Tracz Gimnazjum Nr 144 w Warszawie (opiekun p.Anna Leoniak)

III miejsce

Aleksandra Mańkowska Gimnazjum nr 1 w Glinojecku (opiekun p. Bożena Pyszniewska)

W kategorii prace plastyczne – szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce

Mariola Malanowska III LO w Płocku (opiekun p. Bogdan Majewski)

II miejsce

Martyna Niekoraniec-Brańska LXXXIII LO w Warszawie (opiekun p. Anna Krzykowska)

III miejsce

Agnieszka Rutkowska XXV LO w Warszawie (opiekun p. Elżbieta Wójcik)

W kategorii prace literackie – szkoły podstawowe

II miejsce

Karina Mikulec SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

W kategorii prace literackie – gimnazja

III miejsce

Przemysław Rosiak Gimnazjum w Jaktorowie (opiekun p. Joanna Sobczyńska)

Wyróżnienia

Olga Adamska Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej (opiekun p. Barbara Siwek)

Justyna Antoszewska Gimnazjum w Siedlinie (opiekun p. Marzena Sadowska i p. Katarzyna Kowalewska)

W kategorii fotografie – szkoły podstawowe

III miejsce

Paulina Mikulec SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

Wyróżnienie

Karolina Koperska SP nr 23 w Płocku (opiekun p. Renata Wojtycka)

W kategorii fotografie – szkoły ponadgimnazjalne

II miejsce

Patrycja Wojciechowska i Paulina Murzyn LXXXIII LO w Warszawie (opiekun p. Anna Krzykowska)

W kategorii albumy – szkoły podstawowe

II miejsce

Eryk Szelągowski SP nr 23 w Płocku (opiekun p. Renata Wojtycka)

Klaudia Cytacka SP nr 23 w Płocku (opiekun p. Renata Wojtycka)

Wyróżnienia

Natalia Kicińska SP nr 23 w Płocku (opiekun p. Renata Wojtycka)

Olga Pieńczuk SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

Martyna Ostrowska SP w Siedlinie (opiekun p. Marzena Sadowska i p. Katarzyna Kowalewska)

W kategorii albumy- gimnazja

III miejsce

Ewelina Tulwin ZSG w Prostyni (opiekun p. Elżbieta Żurawska)

Adrianna Żochowska ZSG w Prostyni (opiekun p. Elżbieta Żurawska)

Wyróżnienie

Daria Dymkowska Gimnazjum w Jaktorowie (opiekun p. Joanna Sobczyńska)

W kategorii multimedia – szkoły podstawowe

I miejsce

Jagoda Skawska i Kalina Kędzior Gimnazjum w Leszczydole Nowinach (opiekun

Teresa Przygoda)

II miejsce

Karolina Wojciechowska SP Nr 1 w Wyszkowie (opiekun p. Iwona Woźniakowska)

Julia Ślaska SP Nr 2 w Legionowie (opiekun p. Monika Majdanik)

III miejsce

Tristan Gines Woźniak i Michał Wdowski SP Nr 3 w Markach (opiekun p. Hanna

Polkowska)

Wyróżnienie

Hubert Kaleńczuk SP nr 3 w Markach (opiekun p. Hanna Polkowska)

Zuzanna Banak SP Nr 2 w Legionowie (opiekun p. Monika Majdanik)

W kategorii multimedia- gimnazja

I miejsce

Beata Rytel Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej (opiekun p. Barbara Siwek)

III miejsce

Ilona Gutowska Gimnazjum w Siedlinie (opiekun p. Marzena Sadowska i p.

Katarzyna Kowalewska)

Wyróżnienie

Joanna Perkowska Gimnazjum Nr 27 w Warszawie (opiekun p. Anna Cieplewicz)

Norbert Szmajdewicz Gimnazjum Nr 144 w Warszawie (opiekun p. Anna Leoniak)

Kamil Szustak, Maciej Dawidczyk, Patryk Sielimowicz Gimnazjum w Leszczydole

Nowinach (opiekun p. Teresa Przygoda)

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Uroczyste zakończenie konkursu miało miejsce 22 czerwca, uświetnił je występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 88 w Warszawie. Młodzi artyści zaprezentowali wiersze piewcy Mazowsza Władysława Broniewskiego. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy i upominki książkowe.