Kolekcja Opozycji


Czasy najnowsze reprezentuje Kolekcja Opozycji gromadząca liczne eksponaty związane z działalnością Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Komitetu Obrony Robotników, NSZZ “Solidarność” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Są to druki wydawane w drugim obiegu, transparenty, proste maszyny drukarskie, urządzenia tajnych drukarń, znaczki, plakietki, biżuteria z patriotycznymi symbolami, karty upowszechniane przez organizacje podziemne z okazji świąt religijnych, rocznic patriotycznych oraz dokumentacja fotograficzna, w tym kilkaset zdjęć przedstawiających czołowych przedstawicieli ruchu opozycyjnego i wydarzenia uliczne w Warszawie, Gdańsku, Lublinie . Posiadamy też duży zespół podziemnej grafiki i rysunków z lat 1980-1990, ukazujący w satyrycznym świetle polską rzeczywistość w czasach PRL. Wiele cennych muzealiów związanych z opozycją zawiera również Kolekcja znanego działacza niepodległościowego Wojciecha Ziembińskiego.