Juliusz Gardawski


prof. dr hab. Juliusz Gardawski Dialog społeczny a rozwój gospodarczy

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski: Kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski jest specjalistą w zakresie socjologii ekonomicznej. Zajmuje się strukturą społeczną, problematyką zróżnicowania współczesnego kapitalizmu, europejskim modelem społecznym, partnerstwem i dialogiem społecznym, zinstytucjonalizowaną reprezentacją interesu pracowniczego i własnością pracowniczą. Ponadto zajmuje się metodologią nauk społecznych, systematycznie prowadzi badania empiryczne, kieruje zespołami badawczymi. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych. W 2010 roku rozpoczął wydawanie w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej periodyku w języku angielskim „Warsaw Forum of Economic Sociology”.
Współpracuje z “Solidarnością” i OPZZ, członek Rady Konsultacyjnej PKPP Lewiatan, współpracuje z Fundacją Eberta i Instytutem Spraw Publicznych, jest obserwatorem i analitykim prac Komisji Trójstronnej.