Fundacja Polonia Restituta


Celem Fundacji Polonia Restituta jest:

badanie i kultywowanie historii walk Polaków o niepodległość Ojczyzny oraz badanie współczesnych i przyszłych uwarunkowań niepodległości i suwerenności Narodu i Państwa Polskiego

aktywizowanie ludzi nauki, kultury i sztuki, oraz całego społeczeństwa, w tym także społeczności polonijnej, służące podejmowaniu badań, opracowywaniu koncepcji i realizacji przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem okresu odrodzenia Państwa Polskiego

organizowanie ruchu społecznego wokół Fundacji

upowszechnianie zaangażowania poszczególnych osób fizycznych i prawnych, a także instytucji i innych organizacji w realizację statutowych celów Fundacji, a także związanych z tym, osiągniętych rezultatów.

Do głównych zadań Fundacji należy:

wydawanie kwartalnika “Nasza Rota” dla środowisk polskich i polonijnych w świecie

wspieranie Muzeum Niepodległości w organizacji konkursu “Niepodległa”

organizacji konferencji naukowych i edycji czasopisma “Niepodległość i Pamięć”

Zamysł ustanowienia fundacji niepodległościowej w Polsce powziął mieszkaniec Sulejówka, adwokat dr Tomasz Opalski w maju 1987 roku. Koncepcję dotyczącą celów Fundacji i zasad jej działania, wraz z deklaracją intencji ustanowienia Fundacji o nazwie POLONIA RESTITUTA i projektem statutu przedstawił publicznie w Sulejówku, w czasie obchodów siedemdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w listopadzie 1988 r. Na apel Inicjatora dołączyli do idei utworzenia Fundacji dwaj inni mieszkańcy Sulejówka: mgr inż. Andrzej Staszewski i mgr inż. Bogusław Borowiecki. Na miejsce siedziby Fundacji został wybrany Sulejówek, jako miasto z tradycjami niepodległościowymi, z którym związani byli wybitni politycy, mężowie stanu z okresu odradzania się Państwa Polskiego, a wśród nich Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, Jędrzej Moraczewski, a także – w późniejszym okresie czasu Stanisław Grabski.

Fundacja POLONIA RESTITUTA została ustanowiona w dniu 14 stycznia 1989 roku, wyprzedzając uchwalenie ustawy z dnia 15 lutego 1989 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (Dz. U. Nr 6, poz. 34). Fundacja i jej statut zostały zatwierdzone – zgodnie z obowiązującymi wówczas wymogami – przez ministra kultury i sztuki oraz ministra finansów w dniu 28 kwietnia 1989 roku. Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji w dniu 20 września 1989 roku pod numerem RF 211. W dniu 27 maja 1999 r. Fundacja zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do Warszawy, do gmachu Muzeum Niepodległości. Wszystkich zainteresowanych współpracą i wspieraniem działalności Fundacji serdecznie zapraszamy! Adres Fundacji jest taki sam jak Muzeum Niepodległości. Funkcję przewodniczącego Rady Fundacji pełni prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki.

FUNDACJA POLONIA RESTITUTA przyjmuje wpłaty na rozwój działalności statutowej na konto

PKO BP SA VIII o/Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0137 4933

Kontakt

Fundacja Polonia Restituta

Al. Solidarności 62

00-240 Warszawa