Dni Pamięci Pawiaka 2011


Dni Pamięci Pawiaka 27- 30 września 2011 jak co roku zgromadziły dużą liczbę gości, głównie młodzieży licealnej. Mogli oni wysłuchać wykładów znanych historyków i spotkać się ze świadkami historii – byłymi więźniami Pawiaka. Zwłaszcza to ostatnie doświadczenie było szczególnie ważne dla młodych ludzi, którzy z zapartym tchem słuchali opowieści Krystyny Tarasiewicz, Lecha Zabłockiego, Henryka Wasilewskiego oraz Jerzego Kowalewskiego. Niemniej interesujące były wykłady – mgr Juliana Borkowskiego pt. „Harcerze z chorągwi warszawskiej Szarych Szeregów Ul Wisła więźniowie Pawiaka – ofiary niemieckich zbrodni w latach 1940-1944”, połączony z prezentacją multimedialną, mgr Tomasza Stempowskiego pt. „Podludzie, bandyci, bestie. Obraz Polaków i Żydów na niemieckich fotografiach z okresu okupacji nazistowskiej” wzbogacony o pokaz zdjęć oraz Jana Jagielskiego pt. „Pawiak a społeczność żydowska okupowanej Warszawy”.

Tradycyjnie prezentowany był również nowy program artystyczny pt. „Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój” w reżyserii Marii Reif w wykonaniu: Marii Reif, Jacka Pacochy i przy akompaniamencie Pawła Wachowskiego (puzon) z Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Dni Pamięci Pawiaka 2011 zwieńczył uroczysty koncert muzyczny w hołdzie ofiarom II wojny światowej w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Z tej okazji dzieci i nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka przygotowały przedstawienie pt. „Spotkanie z historią”. Spektakl dostarczył wielu wzruszeń zgromadzonym gościom i był gromko oklaskiwany. W drugiej części koncertu zatytułowanej „Znikały ślady i znaki – Pawiak przetrwał w pamięci” wystąpili aktorka Maria Reif, która czytała fragmenty artykułów z powojennej prasy na temat upamiętnienia Pawiaka oraz Aleksandra Okrasa–Wachowska (sopran liryczny), która przy akompaniamencie Wojciecha Trzeciaka (fortepian) w sposób brawurowy wykonała warszawskie piosenki z repertuaru Ireny Santor, Anny German i Mieczysława Fogga.