149. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


N o t a t k a

dot. cyklu imprez organizowanych przez Muzeum Niepodległości w związku

ze 149. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego

Pierwszym akcentem tegorocznych obchodów wybuchu Powstania Styczniowego był okolicznościowy apel młodzieży szkolnej w dn. 13 I 2012 r. w Bramie Straceń nastokach Cytadeli Warszawskiej, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Powstańców 1863 roku z Warszawy. Słowo wstępne wygłosił kustosz Muzeum X Pawilonu Jerzy Wągrodzki. Po złożeniu kwiatów pod tablicą memorialną młodzież uczestniczyła w lekcjach muzealnych nt. Powstania Styczniowego w X Pawilonie.

W niedzielę 22 I odbyły się główne uroczystości organizowane przez Muzeum Niepodległości wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Stowarzyszeniem Szarych Szeregów i Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Pierwszym punktem był Koncert Pamięci Powstania Styczniowego

w siedzibie Muzeum, w Pałacu Radziwiłłów, który poprzedziło słowo wstępne o Powstaniu wygłoszone przez Jerzego Wągrodzkiego. Koncert wedle scenariusza i w reżyserii działacza Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Jerzego Antepowicza, prowadzłi Jerzy Antepowicz. W koncercie pieśni i utworów poetyckich nawiązujących do rocznicy Powstania Styczniowego zaprezentował się chór „Warszawianka” im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Maksymiliana Sznabla oraz soliści: Aleksandra Bubicz – sopran, Robert Mojsa – tenor, Jerzy Antepowicz – tenor oraz aktorzy Ryszard Bacciarelli i Karol Stępkowski – recytacje.

Następnym punktem obchodów był Apel Pamięci pod Krzyżem gen. Romualda Traugutta usytuowanym w pobliżu miejsca pamiętnej egzekucji członków Rządu Narodowego na południowych stokach Cytadeli Warszawskiej, z udziałem asysty honorowej Dowództwa Wojsk Lądowych, pocztów sztandarowych (Dowództwa Wojsk Lądowych, Miasta Stołecznego Warszawy, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Batalionu Armii Krajowej „Ruczaj”, Białostockiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej, Mazowieckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, 105. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta, Oddziału Stołecznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego), przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, organizacji kombatanckich, harcerzy oraz wielu innych zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym, po którym krótki komentarz okolicznościowy wygłosił prowadzący uroczystość płk rez. Lech Pietrzak. Potem nastąpiło powitanie zgromadzonych uczestników przez Jerzego Antepowicza. Główną częścią imprezy był Apel Pamięci odczytany przez oficera 3 batalionu zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych, por. Dariusza Gąsiewskiego, zakończony salwą honorową Kompanii Reprezentacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych ku czci powstańców 1863 r. Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod wspomnianym Krzyżem przez przybyłe na uroczystość delegacje. Wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele: Prezydenta RP (Waldemar Strzałkowski), Marszałka Sejmu RP (Wicemarszałek Wanda Nowicka), Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m. st. Warszawy, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Wojskowej Akademii Technicznej, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z prezesem Jerzym Kwietniem, delegacja Stowarzyszenia Szarych Szeregów z prezesem prof. Wojciechem Wolskim, delegacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz delegacja Muzeum Niepodległości na czele z Panią Wicedyrektor Jolantą Dąbek. Po złożeniu kwiatów i odegraniu sygnału „Śpij kolego” z recytacją wierszy z okresu powstania wystąpił aktor Karol Stępkowski oraz orkiestra reprezentacyjna Dowództwa Wojsk Lądowych, która odegrała kilka pieśni powstańczych. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego ”Marsz Pierwszej Brygady”.

Z ramienia Muzeum Niepodległości w przygotowanie w/w imprez byli zaangażowani pracownicy Działu Edukacji i Promocji (koncert) oraz zespół merytoryczny Oddziału – Muzeum X Pawilonu (uroczystość pod Krzyżem Traugutta).

Warszawa, 25 I 2012 Jerzy Wągrodzki