WYDAWNICTWO: “Człowiek wobec problemów współczesności […]”


Publikacja Człowiek wobec problemów współczesności Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB z okazji jubileuszu 70. Urodzin i 40. lat pracy dla Nauki Polskiej pod redakcją dr Tadeusza Skoczka,Magdaleny Markockiej, Zbigniewa Mikołajczyka, Piotra Walewskiego wydana została przez Muzeum Niepodległości w ramach serii wydawniczej Plurimos Annos.

Pamiątkowa księga została podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowano listy gratulacyjne skierowane do Księdza Profesora Henryka Skorowskiego z okazji jubileuszu 70. Urodzin i 40. lat pracy dla Nauki Polskiej.

W części drugiej zostały przedstawione artykuły uczonych z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także artykuły dotyczące problematyki sytuacji społecznych zagrażających godności ludzkiej według społecznego nauczania Kościoła katolickiego, prawa międzykulturowego, współczesnych problemów życia religijnego w kontekście zagrożeń wynikających z pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, kulturotwórczego wymiaru działalności Łebskiego Uniwersytetu Ludowego.

Książkę w wersji elektronicznej (PDF) można pobrać w dziale Publikacje.