Wojciech Bogumił Jastrzębowski – w 190. rocznicę wydania Konstytucji dla Europy


21 października 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojciech Bogumił Jastrzębowski – w 190. rocznicę wydania Konstytucji dla Europy” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy. Prelegenci w swoich rozważaniach przedstawili m.in. wkład Profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w rozwój funkcjonowania Instytutu Agronomicznego, inne koncepcje zjednoczenia Europy autorstwa Adama Jerzego Czartoryskiego, Stanisława Staszica i Józefa Hoene – Wrońskiego, realizację działań Muzeum Niepodległości związanych z renowacją grobu rodziny Jastrzębowskich oraz tezy konstytucyjne autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem obrad wyżej wymienionego wydarzenia naukowego.
Publikację można pobrać tutaj.