Rząd Obrony Narodowej w dokumentach ruchu ludowego – nowa publikacja


Rząd Obrony Narodowej w dokumentach ruchu ludowego to publikacja pod redakcją naukową: dr Janusza Gmitruka, dr Mateusza Ratyńskiego i dr Tadeusza Skoczka. W książce zaprezentowano 64 dokumenty źródłowe które opisują szerokie spectrum polityczne, programowe i propagandowe ludowców trzech głównych nurtów ruchu ludowego w okresie I gabinetu Wincentego Witosa. Autorzy tomu przedstawiają dokumenty PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i PSL-Lewica, które pochodzą z prasy partyjnej (tygodnik „Ludowiec”, „Piast”, „Wyzwolenie”, „Przyjaciel Ludu”), stenogramów Sejmu Ustawodawczego, relacji wspomnieniowych oraz dziennika urzędowego Rady Ministrów, czyli „Monitora Polskiego”. Wymieniona wyżej dokumentacja została poszerzona o afisze propagandowe pochodzące ze zbiorów Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. W niniejszej publikacji Twórcy zaprezentowali również wkład Wincentego Witosa w zwycięstwo Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej oraz przedstawili sylwetki wielu innych ważnych działaczy ludowych związanych z PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i PSL-Lewica: Stanisław Osiecki, Juliusz Poniatowski, Maciej Rataj, Jan Dębski, Władysław Kiernik, Zofia Dąbska z domu Woyniłłowicz, Jan Dąbski, Jan Stapiński, Józef Putek, Józef Sanojca, Maksymilian Malinowski, Stanisław Thugutt, Antonim Anusz, Jan Płokarz, Romuald Wasilewski.

Książka w wersji cyfrowej jest dostępna do pobrania tutaj.