Pokolenie Kolumbów – nowa publikacja


27 kwietnia 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy. Głównym założeniem wspomnianego wydarzenia było przypomnienie postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz innych przedstawicieli „Kolumbów rocznika 1920”: Józefa Szczepańskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Romana Bratnego, Krystynę Krahelską, Annę Świrszczyńską, Witolda Zalewskiego, Bohdana Czeszko, Mirona Białoszewskiego, Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskigo, Lecha Bądkowskiego, Tadeusza Borowskiego, Annę Kamieńską, Józefa Hena.  Niniejsza publikacja jest pokłosiem obrad wyżej wymienionego wydarzenia naukowego. W książce Pokolenie Kolumbów Czytelnik może odnaleźć autorskie teksty, które opisują m.in. portret pokolenia „Kolumbów” w powieści Romana Bratnego, twórczość poetycką więźniarek Pawiaka-Serbii na przykładach wierszy Józefy Radzymińskiej, Elżbiety Popowskiej, Zofii Karpińskiej i Marii Horodyskiej, oraz artystyczną twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ponadto w artykułach zaprezentowano także wojenną rolę kobiet, przedstawioną w utworach słowno-muzycznych z tamtych lat, analizę wierszy Teresy Bogusławskiej. Ciekawym dopełnieniem Pokolenia Kolumbów są publikacje autorstwa Marty Milewskiej Gra miejska „Poeci okupowanej Warszawy” i możliwości jej wykorzystania do popularyzacji wiedzy o pokoleniu Kolumbów i Radosława Potraca Śladami poetów czasu Kolumbów w Warszawie. Spacer tematyczny.


Książka w wersji cyfrowej jest dostępna do pobrania tutaj.