“Norwid widziany dzisiaj” – publikacja pokonferencyjna


24 września 2021 roku Muzeum Niepodległości w Warszawie zorganizowało Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Norwid widziany dzisiaj. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była adresowana przede wszystkim do humanistów: historyków i badaczy literatury, regionalistów – bo przecież twórczość Norwida była związana z Jego rodzinnym Mazowszem, wreszcie – do biografów i językoznawców.

W niniejszej publikacji zaprezentowano artykuły opisujące życie i twórczość dziewiętnastowiecznego wieszcza. W swoich rozważaniach autorzy artykułów, przedstawili m.in. biografię poety, działalność artystyczną Norwida, sylwetki varsavianistów, którzy przywrócili pamięć o zapomnianym artyście oraz opis zajęć edukacyjnych propagujących utwory literackie wspomnianego prozaika. Obecne wydawnictwo to nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką twórczości Cypriana Kamila Norwida, Jego twórczym wkładem w nowoczesną polską literaturę i kulturę, zasługami dla rodzimej sztuki.


Publikacja w wersji elektronicznej: